Consultancy

Consultancy
De complexiteit van de IT omgeving is de laatste jaren sterk toegenomen. De roep om minder complexe, meer flexibele IT infrastructuren tegen lagere kosten vereist inzicht en jarenlange bewezen IT kennis en ervaring. Het kunnen toepassen van nieuwe en verbeterde technologieën is daarbij een vak apart. Een goede voorbereiding is dan ook noodzakelijk.

Onze ervaren specialisten starten met een inventarisatie van uw bestaande IT infrastructuur en stemmen de wensen en behoeften van IT en de business op elkaar af. Dit noemen wij het assessment, waarbij SLTN Inter Access verschillende typen van assessments gebruikt, afhankelijk van de wensen en behoeften die de klant heeft. Op basis van de uitkomsten van het assessment kan een business case worden gemaakt, zodat u een helder beeld heeft van de mogelijke oplossingen en benodigde investeringen. Belangrijke onderwerpen zijn: capaciteit en performance van de infrastructuur, het netwerk, de server en storage omgeving en de te behalen Return on Investment en Total Cost of Ownership.

Vervolgens kunnen wij de totale business case implementeren en waar nodig migraties uitvoeren. Dit doen wij aan de hand van onze eigen SLTN Inter Acces aanpak.

SLTN Inter Acces aanpak
De SLTN Inter Access aanpak is gebaseerd op algemeen geldende inzichten en methodieken zoals Prince 2 aangevuld met SLTN Inter Access ’s jarenlange ervaring met bijvoorbeeld virtualisatie en optimalisatie oplossingen. De aanpak is dynamisch en klantgericht. Nieuwe IT ontwikkelingen en technologieën worden getoetst.

Onze aanpak is een garantie voor een controleerbare, succesvolle implementatie van uw nieuwe IT infrastructuur.

In alle fases van het project zorgt SLTN Inter Access voor de juiste mensen, kennis en oplossingen. Regelmatige afstemming met de klant maakt het mogelijk om veranderende omstandigheden continu mee te kunnen nemen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: hoogwaardige gecertificeerde IT kennis en ervaring, flexibiliteit, transparantie, betrouwbaar en efficiency.

Focusgebieden:

  • Innovatie & Kostenbegeersing
  • Inzicht & Prioriteit
  • Anders Werken
  • Samenwerking
  • Organisatie
  • Architectuur
  • Cloud
  • Informatiebeveiliging

Comments are closed.