Software Licentiebeheer

In de praktijk blijkt Licentiebeheer vaak tijdrovender en gecompliceerder dan u verwacht. U heeft vaak hard- en software van verschillende leveranciers met verschillende licentie structuren. Wij analyseren, structureren en organiseren uw software gebruik.
Door onze uitgebreide kennis en ervaring bespaart u kosten en krijgt u inzicht en overzicht zodat u vooraf een weloverwogen beslissing kunt nemen voor bijvoorbeeld nieuw aan te schaffen software licenties.

Betaalt u (te) veel voor uw Software Onderhoud of heeft u ongebruikte licenties?
Veel organisaties ondervinden een enorme groei in software gebruik en licenties. Door de hoeveelheid leveranciers in combinatie met de toenemende complexiteit door virtualisatie kan optimalisatie van software licenties en software gebruik, aanzienlijke kosten besparen. Daarnaast worden compliance risico's verlaagd. De kans op 'illegale software' en schadeclaims neemt sterk af. 

Organisaties worden de laatste jaren geconfronteerd met stijgende IT-kosten, waarbij de software kosten een steeds groter onderdeel van de totale infrastructuur uitmaken. Een actief Software Asset Management beleid kan zorgen voor een besparing op uw software kosten en een beperking van de risico’s ten aanzien van het niet naleven van de Licentie voorwaarden..

De trends en de risico’s.
In de laatste jaren is het implementeren en onderhouden van de IT-infrastructuur steeds complexer geworden. Ditzelfde is van toepassing op de licentiestructuren van vele software leveranciers. De relatief eenvoudige op CPU-capaciteit gebaseerde software licentie heeft plaatsgemaakt voor complexe licentie structuren waarbij clustering, virtualisatie en cloud-computing een prominente rol innemen. Het licentiebeheer is een tijdrovende, maar bovenal complexe bezigheid geworden. De gewenste snelle inzet van kritische IT-Services, verhoogt het risico van het niet kunnen voldoen aan de door de leverancier gestelde licentie voorwaarden.

Een bijkomende trend is dat diverse software leveranciers een verhoogde aandacht voor compliancy hebben en op periodieke basis een audit uitvoeren. De uitkomsten van een dergelijke audit  kunnen onverwachte financiële consequenties of service verstoringen tot gevolg hebben.

 

 

SLTN is gespecialiseerd in het gehele IBM software portfolio en adviseert haar klanten met betrekking tot licentie aanschaf, licentie- en prijsstructuren. In de praktijk blijkt licentiebeheer vaak tijdrovender en gecompliceerder dan verwacht. Wij analyseren, structureren en organiseren uw software gebruik. Door onze uitgebreide kennis en ervaring is het mogelijk om kosten te besparen en inzicht en overzicht te krijgen zodat er vooraf een weloverwogen beslissing genomen kan worden voor bijvoorbeeld nieuw aan te schaffen software licenties. 

Aandachtspunten bij IBM software licensering.    

  1. IBM’s gedistribueerde software portfolio wordt aangeboden onder het Passport Advantage (PA) Programma. De bijbehorende voorwaarden zijn vastgelegd in het IBM International Passport Advantage Programma. De licentievoorwaarden zijn vastgelegd in de International Program License Agreement (IPLA), Elk product heeft specifieke voorwaarden die zijn vastgelegd in License Documents.
  2. Elk product kent een zogenaamde licentie eenheid, gebaseerd op gebruikers, capaciteit of devices of een variant hierop. De meeteenheid voor producten op capaciteitsbasis is Processor Value Units (PVU’s) of Resource Value Units (RVU’s). Het aantal PVU’s/RVU’s licenties dat nodig is, wordt bepaald door de toegepaste processor core technologie, de virtualisatie techniek en het aantal geactiveerde cores.
  3. Elke in de markt beschikbare core technology (leverancier, technology, type en model) kent een  vastgestelde PVU waarde, gebaseerd op de capaciteit. Virtualisatie technieken, maken het mogelijk de software producten te gebruiken voor minder dan de volledige capaciteit of in een groep server systemen. 

 

Het beperken van de risico’s.
Ter voorkoming van service interruptie, financiële of compliancy risico’s, zijn veel organisaties gestart met het implementeren van Software Asset Management processen en hulpmiddelen. Dit zijn vaak dure en tijdrovende trajecten die in veel gevallen te laat en niet volledig geïmplementeerd zijn ter voorbereiding op een periodieke audit door een software leverancier.

IBM License Metric Tool (ILMT).
Om in aanmerking te komen voor Sub-Capacity Licensing moet de klant ILMT implementeren. Dit is contractueel vastgelegd in de PA overeenkomst. Er zijn een aantal gedocumenteerde uitzonderingen. Met de beschikbare multi-core technologieën, verregaande virtualisatie mogelijkheden, is software licentie management een steeds complexere activiteit geworden. Het berekenen van de benodigde PVU/RVU capaciteit in sterk gevirtualiseerde omgevingen is bijna niet meer handmatig te doen. IBM License Metric Tool, een gratis product beschikbaar voor alle PA klanten, verzamelt informatie over de installaties van de IBM PVU/RVU software producten. De via ILMT gegenereerde rapporten ondersteunen het Software Asset Management proces en helpt klanten bij het vaststellen van de licentie behoeften. Met deze rapportage bent u optimaal voorbereid op een mogelijke software audit door de leverancier.

SLTN dienstverlening.
Het installeren en implementeren van ILMT kan SLTN voor u als een project uitvoeren. De implementatie bestaat uit de technische installatie, implementatie en functionele ondersteuning en opleiding. Naast de implementatie kan SLTN het functionele beheer, zoals het periodiek genereren van ILMT rapporten, voor u uitvoeren. Dit functionele beheer wordt aangevuld met een grondige analyse van uw software portfolio en een advies met betrekking tot optimale licentiestructuren. Dit proces kan voor u als IBM Software gebruiker besparingen realiseren op uw software kosten.

Naast het invullen van de Passport Advantage contractuele verplichting, is het onze doelstelling om u zo optimaal mogelijk gebruik te laten maken van de voordelen die ILMT u als software gebruiker kan bieden. Hierbij zijn kostenbesparingen en optimalisatie van de infrastructuur belangrijke focusgebieden.

Met een complete installatie van ILMT en het genereren van de rapporten voldoet u volledig aan de IBM licentievoorwaarden voor Sub Capacity licensing.

Wilt u meer weten over deze SLTN dienstverlening neemt u dan contact op met Annemarieke Zuiver via 036-8800222 of stuur een mail

Comments are closed.