Virtualisatie

Virtualisatie
De ontwikkeling in virtualisatie gaat snel. De explosieve groei van data, de continue vereiste beschikbaarheid en flexibiliteit heeft IT infrastructuren complex, kwetsbaar en kostbaar gemaakt. Virtualisatie is vaak het strategische antwoord gebleken om de snelheid van infrastructuur veranderingen te managen en kosten te verlagen. Fysieke servers worden opgedeeld in Virtuele machines en de hardware meer gecentraliseerd en gestandaardiseerd. Mede daardoor kunnen IT middelen efficiënter en veel flexibeler worden ingezet. Door virtualisatie neemt de beschikbaarheid en bezettingsgraad van het gehele serverpark sterk toe en de aanschaf, beheer- en onderhoudskosten fors af.

Kennis en Ervaring
SLTN kan u ondersteunen bij alle server en storage virtualisatie vraagstukken. Van strategisch advies, migratie tot implementatie en beheer. Virtualisatie is vanaf de introductie een kerncompetentie van SLTN. Wij kunnen deze technologie professioneel toepassen zodat u de beste oplossing krijgt die bij u past. SLTN ontzorgt ICT!

Bij virtualisatie projecten is een goede voorbereiding van essentieel belang. Onze ervaren specialisten starten met een inventarisatie van uw bestaande IT infrastructuur en stemmen de eisen van IT en de business op elkaar af. Op basis van deze analyse kan een business case worden gemaakt, zodat u een totaal beeld heeft van de mogelijke oplossingen en benodigde initiële investeringen en besparingen, de Return on Investment (ROI) en Total Cost of Ownership (TCO).

Wij kunnen vervolgens de gehele ontwikkeling en implementatie uitvoeren. Dat doen wij aan de hand van onze eigen beproefde SLTN Aanpak, gebaseerd op algemeen geldende inzichten en methodieken zoals Prince 2 en ITIL.

Comments are closed.