Amerpoort kiest voor SLTN als IT-dienstverlener

Stichting Amerpoort kiest voor SLTN als haar nieuwe IT-dienstverlener. SLTN levert Amerpoort een veilige digitale werkomgeving met een geïntegreerd sociaal portaal van a&m impact, een Cloudplatform voor legacy applicaties gebaseerd op Microsoft Azure, een SD WAN, LAN en WiFi netwerk en een applicatie integratie platform met bijbehorende IT-diensten. De samenwerking is tot stand gekomen na een uitgebreide selectie begeleid door Quint. SLTN is gestart met de migratie van de huidige ICT omgeving naar een nieuwe moderne werkplek, Cloud, netwerk en applicatie-integratieplatform. Amerpoort neemt de nieuwe omgeving per 1 oktober 2022 in gebruik.

Samen werken aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is de missie van Amerpoort. Amerpoort biedt woonvormen, dagbesteding en vrijetijdsbesteding, logeermogelijkheden, ondersteuning thuis en in de wijk, behandeling en medische zorg en expertise aan mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij, net als ieder ander, meedoen aan het dagelijks leven en bijdragen aan de samenleving. Daarbij wordt nauw samen met familieleden en anderen die bij de cliënt betrokken zijn. Amerpoort werkt in de provincie Utrecht, de regio ’t Gooi en zuidelijk Flevoland en heeft ongeveer 2.500 clienten, 2.700 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.

Recent is Amerpoort een nieuwe koers ingeslagen waarbij er afscheid wordt genomen van de Carante Groep, het huidige Shared Service Center van meerdere zorginstellingen. De keuze voor SLTN is gemaakt op basis van een uitgebreide RFP, waarbij de cultural fit (ervaring met meerdere zorgorganisaties), innovatieve totaaloplossing met een sociaal portaal en kwaliteit van dienstverlening de belangrijkste onderdelen zijn. “SLTN is niet alleen een goede service-provider, maar wil ook een partner zijn voor Amerpoort als zorgorganisatie,’ zegt Jan-Henk Janssen, lid van de raad van bestuur van Amerpoort. “Het is de visie die SLTN daar op heeft, die ons ook meerwaarde gaat brengen.”

Eugène Tuijnman, CEO SLTN: “Wij zijn verheugd om de nieuwe IT-dienstverlener te worden van Amerpoort. ICT levert een belangrijke bijdrage aan het betaalbaar houden van goede zorg met een menselijke maat. Wij streven naar IT op het hoogste kwaliteitsniveau. Flexibel, veilig en innovatief. Zodat zorgverleners exact dat kunnen doen voor hun cliënten waar zij goed in zijn: zorg verlenen. Ons team heeft er enorm veel zin in om hieraan bij te dragen en kijkt uit naar de samenwerking!”

Op de foto: Eugène Tuijnman, CEO SLTN (links) en Jan-Henk Janssen, lid van de raad van bestuur van Amerpoort (rechts) tekenen de overeenkomst.