Atalmedial gunt SLTN Inter Access opdracht voor nieuw Datacenter en Werkplek technologie

Na een zorgvuldig doorlopen assessment en selectieproces, heeft Atalmedial de opdracht voor het bouwen van het nieuwe datacenter en werkplekconcept gegund aan SLTN Inter Access. Atalmedial heeft behoefte aan een hoog beschikbare, veilige en overzichtelijk te beheren infrastructuur. SLTN Inter Access heeft hiervoor een twin datacenter referentie ontwerp gemaakt op basis van Versastack en haar Ideale Werkplek Referentie-architectuur.

Versastack is een referentiearchitectuur van Cisco server- en netwerktechnologie en IBM v7000 storagetechnologie. De servervirtualisatie technologie in deze Versastack wordt ingevuld met VMware.

Naast de centrale infrastructuur wordt ook de werkplekomgeving vernieuwd op basis van de Ideale Werkplek-oplossing van SLTN Inter Access. Hiervoor wordt een virtuele desktop omgeving ingericht op basis van VMware Horizon technologie. De beveiliging van de centrale en decentrale omgeving wordt door een Cisco oplossing ingevuld

Wim Pekelharing, lid van de Raad van Bestuur van Atalmedial: “Wij hechten veel waarde aan snelle en betrouwbare diagnostiek voor de gezondheidszorg, 24 uur per dag. Hierbij werken we nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen, maar ook met verloskundigen, verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. SLTN Inter Access heeft ons in het verleden al bewezen over de benodigde kennis en kunde te beschikken om ICT 24 uur per dag en 7 dagen per week voor ons te laten werken. Wij hebben SLTN Inter Access daarom het vertrouwen gegeven om de nieuwe infrastructuur voor ons te leveren, te implementeren en met beheerdiensten te ondersteunen.”

“SLTN Inter Access bewijst met deze opdracht wederom dat wij op de disciplines IT Products, IT Professional Services en IT Managed Services een uitstekende meerwaarde kunnen leveren aan onze klanten. Door de invoering van de nieuwe technologie is de continuïteit van de business beter en de veiligheid van data gewaarborgd en kan er veel flexibeler gewerkt worden vanuit de ideale Zorgwerkplek. Vanuit onze sector Healthcare beschikt SLTN Inter Access over branche specifieke kennis om de ICT vraagstukken die binnen de Healthcare sector leven, van de juiste antwoorden te voorzien.” Aldus CEO Eugène Tuijnman. “Wij zijn er trots op dat Atalmedial deze zeer bedrijfskritische opdracht aan ons heeft gegund.”

 

Over Atalmedial
Met dagelijks 5500 patiëntcontacten voor diagnostisch onderzoek van lichaamsvloeistoffen/-functies is Atalmedial één van de grootste klinisch chemische laboratoria van Nederland. Daarnaast exploiteert Atalmedial een trombosedienst waarbij zij jaarlijks voor ca. 22.000 patiënten de begeleiding bij het gebruik van hun antistollingsmedicatie verzorgt via reguliere trombosezorg en via het zelfmeten. Atalmedial richt zich op service dichtbij de patiënten en aanvragers en beschikt over meerdere laboratoriumlocaties en een fijnmazig netwerk van ruim 100 poliklinieken en priklocaties.