Ministeries van EZK en LNV gunnen raamovereenkomst aan samenwerking SLTN, CIMSOLUTIONS en VKA voor de inhuur van ICT-Professionals

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de daaronder vallende diensten en Staatsbosbeheer hebben wederom een raamovereenkomst gegund voor de tijdelijke inhuur van ICT-Professionals aan SLTN, in combinatie met CIMSOLUTIONS en onderaannemer Verdonck, Klooster & Associates (VKA). Naast de gunning aan dit consortium, is aan nog 7 andere partijen gegund, namelijk Between Staffing, SynProfs, IT-Staffing, ITAQ, Ordina, Sogeti en Cegeka Consulting. De raamovereenkomst gaat in op 15 juli 2020, heeft een looptijd van maximaal vier jaar met een potentiële omzet van € 140.000.000,-.

Naast de Ministeries van EZK en LNV maken ook Agentschap Telecom, Autoriteit Consument & Markt, Centraal Planbureau, Staatstoezicht op de Mijnen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Staatsbosbeheer en de Nederlandse Emissie Autoriteit onderdeel uit van de raamovereenkomst.

“Wij zijn zeer verheugd dat wij samen met CIMSOLUTIONS en VKA invulling mogen geven aan het leveren van de beste ICT-professionals voor de ministeries. Al sinds 2013 leveren wij met deze samenwerking hoogopgeleide, kwalitatieve ICT-professionals aan het ministerie van Economische Zaken, en het feit dat we dit mogen blijven doen getuigt van de kwaliteit van onze professionals”, aldus Eugène Tuijnman, CEO SLTN.