Moderne Werkplek

Uw Ideale Werkplek – Mobiel, Cloud
In de huidige “mobile first, cloud first” wereld zijn medewerkers gewend om altijd en overal bij applicaties en gegevens te kunnen. Lopen zakelijk en privé door elkaar, delen we onze werktijd en -plaats meer en meer flexibel in. Steeds meer organisaties kiezen ervoor om hun ‘kenniswerkers’ uit te rusten met een laptop en diensten waar mogelijk af te nemen uit de cloud. De mobiele variant van Uw Ideale Werkplek van SLTN Inter Access sluit hier perfect op aan.

De medewerker gebruikt een laptop, tablet en of smartphone als primaire apparaten om mee te werken. Met behulp van de mobile device en application management wordt zowel de laptop, tablet als de smartphone gemanaged zodat veiligheid is gewaarborgd, maar de medewerker minimaal aan vrijheden hoeft in te leveren. Op de laptop zijn slechts een beperkt aantal applicaties geïnstalleerd, de overige worden naar de medewerker ‘gepubliceerd’ vanuit de (private) cloud. Omdat kenniswerkers veel samenwerken met documenten, worden zij optimaal ondersteund met een Office365 omgeving om eenvoudig documenten te delen, vinden en bewerken. Medewerkers werken samen in wisselende team samenstelling, binnen de organisatie en indien nodig met externe teamleden.