Deze EMC Gold Partner is  een elite status die voorbehouden is aan een zeer select gezelschap van business partners. De criteria voor het behalen van het EMC Gold partnership bestaat enerzijds uit het behalen van een groot aantal hoogwaardige technische certificeringen en anderzijds dient een...

Red Hat heeft SLTN Inter Access (SLTN) de Premier status verleend, de hoogst mogelijke status die wereldwijd te behalen is. Met deze status beschikt SLTN over een unieke certificering in Nederland. De Red Hat premier partner status is toegekend vanwege een combinatie van certificeringen en klant...

Na een zorgvuldig doorlopen aanbestedingstraject is SLTN Inter Access door HP geselecteerd om namens HP, voor minimaal 3 jaar, als uitvoerder op te treden voor het beheer van HP OSS contracten. De HP OSS contracten ontzorgen de klant volledig met betrekking tot technisch onderhoud, het...

Na de overname van Inter Access door SLTN ontstond een nieuwe organisatie. Beide afzonderlijke bedrijven beschikten al over diverse ISO certificeringen. Het behalen van de kwaliteitsnormen voor het gehele bedrijf heeft ruim een jaar in beslag genomen maar het resultaat mag er nu dan ook...

SLTN Inter Access heeft in de samenwerking met Microsoft een volgende mijlpaal bereikt. Naast de reeds behaalde gouden partnerstatus op Cloud Productivity, waarin Office365 in al haar aspecten centraal staat, is nu ook de zilveren Cloud Platform status formeel behaald. Dit geeft aan dat SLTN Inter Access...