Sourcing in de zorg

About This Project

Door vergrijzing, minder zorgpersoneel en veranderende wet- en regelgeving voelen zorginstellingen een toenemende druk om kwalitatieve zorg te blijven leveren. Zo dreigt in 2025 een tekort van 400.000 zorgprofessionals. De overheid eist tegelijkertijd dat zorgorganisaties efficiënter gaan werken én de kwaliteit van zorg verbeteren. De patiënt en cliënt staan daarbij niet aan de zijlijn: ze eisen meer kwaliteit, zijn actiever en vragen om oplossingen die zelfredzaamheid bevorderen. Hoe komt u als zorginstelling tegemoet aan al deze eisen?

Technologie in de zorg

Technologie ontwikkelt zich razendsnel en ook de zorg kan eigenlijk niet meer zonder. Eisen die patiënten en cliënten tegenwoordig stellen aan de zorgverlening kunnen vaak alleen door inzet van de juiste technologie beantwoord worden. Datzelfde geldt voor de invulling van interne eisen op het gebied van kwaliteitswaarborging en data-uitwisseling.

Dit leidt tot fascinerende innovatie in de zorg, zoals 3D-geprinte organen en gepersonaliseerde medicijnen. Ook IBM’s Watson, een veel belovende vorm van kunstmatige intelligentie dat wereldwijd kennis ontsluit en medici ondersteunt, wordt steeds vaker ingezet. Hiernaast is digitalisering van het zorgdossier met EPD’s en ECD’s, e-Health oplossingen voor diagnosestelling en behandelingen door middel van slimme apps en wearables in opkomst. De vraag is alleen: hoe gaat u die technologie optimaal benutten?

Hoe laat u technologie voor u werken?

Zorg is mensenwerk. De inzet van smartphones en tablets kan het menselijke verzorgingsproces

verstoren, omdat de aandacht op zo’n moment even niet uitgaat naar de patiënt, maar naar het gebruik van apparaten. Dat zorgt soms voor een spanningsveld in de zorg. Achteraf registreren is echter ook geen oplossing, omdat actuele kennis dan verloren kan gaan en zorgverleners meer op kantoor zitten dan zorg verlenen. Daarom is het belangrijk dat de IT-afdeling met technologie het zorgproces optimaal kan ondersteunen. Het is dan ook cruciaal dat organisaties IT’ers mee laten lopen met de zorgverleners. Zo leert de IT-afdeling waar technologie praktisch inzetbaar is en een zinnige bijdrage kan leveren. Hiermee kunt u vervolgens weer terug naar de tekentafel om oplossingen uit te werken die optimaal aansluiten op het zorgproces.

Het valt echter niet mee om deze brugfunctie te vervullen, alle technologische innovaties bij te houden, nieuwe oplossingen te ontwikkelen én alles naar behoren te beheren. Dat vereist forse

investeringen in de IT-afdeling, terwijl IT juist niet de core business is van uw zorgorganisatie. Hierdoor staat er voortdurend druk op het IT-budget. Het uitbesteden van IT kan u hierbij helpen.

IT-outsourcing: Kwaliteit belangrijkste drijfveer om IT uit te besteden

IT-afdelingen van zorgorganisaties die hun IT-omgeving en beheerwerkzaamheden uitbesteden, doen dit voornamelijk omdat ze de beste dienst willen leveren voor de zorgorganisatie. Voor 72*  procent van de zorgorganisaties is het verhogen van kwaliteit de belangrijkste drijfveer om IT uit te besteden.

Deze drijfveer is in deze sector sterker dan in andere industrieën, waar IT-outsourcing vooral door

kostenbesparing wordt gedreven. Daarnaast beschikken zorginstellingen niet over de middelen om alle kennis over technologie zelf te borgen. De helft van alle zorgorganisaties geeft aan dat ze IT outsourcen om toegang te krijgen tot resources en meer kennis. Gezien de snelle ontwikkeling van technologie is het dus slim om een IT-partner te hebben die precies weet wat er speelt, en die meedenkt over de manier waarop nieuwe technologie ingezet kan worden. Zorgorganisaties merken in praktijk dat hun doelstellingen op het gebied van IT-outsourcing ook echt worden behaald. Uit onderzoek blijkt dat bij tachtig procent de kwaliteit van het zorgproces omhoog gaat, en

driekwart heeft betere toegang tot resources. Door deze positieve resultaten willen

zorgorganisaties verder gaan met uitbesteden. Veertig procent zegt hetzelfde uit te willen besteden in de toekomst, de rest wil juist meer uitbesteden.

Valkuil bij IT-outsourcing

Outsourcing vraagt wel om kennis en kunde bij de IT-afdeling van zorgorganisaties om de regie te kunnen voeren. Een valkuil daarbij is micromanagement. Wanneer u een betrouwbare partner heeft hoeft u zich alleen maar te richten op de vraag wat u precies nodig heeft. Hoe dit er dan precies uitziet en gerealiseerd wordt, regelt uw partner. Vertrouwen is daarom essentieel. Om micromanagement te voorkomen én het meeste uit de relatie met de IT-dienstverlener te halen is het cruciaal dat u de juiste afspraken maakt. Zorg dat u niet alleen afspraken maakt op basis van kosten, maar kies voor een dienstverlener die met u meedenkt en uw bestaande dienstverlening naar een hoger plan kan trekken en de eindgebruiker centraal stelt. Daarom is het goed de partner actief te betrekken bij het maken van uw plannen.

Haal het meeste uit outsourcing door goede regie

U kunt veel van uw IT-omgeving en -werkzaamheden uitbesteden, maar het is belangrijk dat u zelf de regierol houdt. Onderdeel daarvan is bijvoorbeeld het vertalen van de wensen en eisen van zorgverleners om vervolgens samen met uw IT-dienstverlener tot de juiste oplossing te komen.

Hierbij is het van belang om naar de samenhang tussen applicaties, netwerk en bijbehorende infrastructuur van de gehele keten te kijken. Als er ergens een verandering plaatsvindt moet u weten wat dat voor effect heeft op de IT-dienst, ongeacht of daar een deel van is uitbesteed of niet. Deze integratierol kan wel uitbesteed worden, maar ook daar is het goed om zelf de regie te blijven voeren. Zo houdt u het overzicht, weet u welke veranderingen op komst zijn en wie welke rol daarin speelt.

Hoe kiest u een goede partner

Belangrijk bij IT-outsourcing is samenwerking. Ga bij het zoeken van de juiste partner niet over één nacht ijs, maar neem een weloverwogen beslissing. Maak inzichtelijk welke doelstellingen u heeft en welke rol een partner moet spelen bij het realiseren van die ambities. U wilt immers niet alleen de bestaande omgeving uitbesteden, maar ook meegroeien met de behoeften van de zorg. Van belang is een partner die met u meedenkt en waarmee u goede afspraken kunt maken over vernieuwingen. De juiste partner zet zich in om uw organisatie echt te leren kennen en behandelt u niet als nummer. Waar u eigenlijk naar op zoek bent is een partner met een bedrijfscultuur die aansluit bij uw zorgorganisatie. Wanneer u en uw outsourcing partner dezelfde kernwaarden nastreven kunt u sneller goede afspraken maken, omdat dit gebeurt op basis van vertrouwen. Zo voorkomt u discussie over details in een contract, en kunt u sneller werken aan oplossingen die uw zorgorganisatie ondersteunen.

SLTN Inter Access: Uw partner in IT-outsourcing voor de zorg

SLTN Inter Access is partner van verschillende zorgorganisaties, waarbij we technologie optimaal inzetten voor het verbeteren van de zorgkwaliteit. Wij borgen continuïteit, kwaliteit en efficiëntie met onze veelal gestandaardiseerde producten, die flexibel meegroeien met de organisaties. Het belangrijkste is echter de vertrouwensrelaties die we aangaan met onze klanten, waarbij samenwerking centraal staat.

Samen met u gaan we een samenwerkingsverband aan en richten de processen in met het doel de ontwikkeling en outsourcing van uw IT-omgeving te bevorderen. Wij vinden het uitermate belangrijk dat we u zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Wanneer dit betekent dat we moeten afwijken van bestaande processen, dan doen we dat. We denken ook mee over adoptie en gebruik van oplossingen van derden en zoeken daarvoor bijvoorbeeld aansluiting bij adviesbureaus om onze klanten zo goed mogelijk te ondersteunen.

De samenwerking met onze klanten willen we niet alleen baseren op de service die wij leveren, maar op de hele ervaring die u met ons heeft. Daarom werken wij niet met SLA’s, maar met XLA’s: Experience Level Agreements. Uw gebruikersorganisatie staat hierbij centraal en niet alleen de technische aspecten van IT-outsourcing. Daarmee waarborgen we dat een IT-omgeving niet alleen wordt geoptimaliseerd, maar dat juist ook de eindgebruikers tevreden zijn.

SLTN Inter Access investeert continue om mee te werken aan innovaties voor de zorg. We ontwikkelen nieuwe oplossingen altijd samen met de klant om er zeker van te zijn dat het ook direct toegevoegde waarde biedt. Uiteraard vraagt dat ook wat van onze klanten, die open moeten staan voor innovaties en willen investeren in een door technologie beter ondersteunde toekomst. SLTN Inter Access waarborgt de kwaliteit van haar beheerprocessen en diensten en heeft deze ISO27000 en NEN7510 gecertificeerd. Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen, Neem dan contact met ons op.

Date
Category
Healthcare