SLTN behaalt elite business partnership status van IBM WATSON

SLTN Inter Access, (SLTN) heeft de certificering voor het business partnership voor IBM WATSON succesvol afgerond en is hierdoor toegetreden tot een zéér selecte groep IBM business partners die de oplossingen rondom IBM Cognitive Computing mogen adviseren, implementeren en wederverkopen. WATSON is de IBM oplossing rondom Artificial Intelligence en biedt enorme kansen voor onder andere de gezondheidszorg. IBM WATSON zal in 2017 ook naast diverse wereldtalen ook met de Nederlandse taal kunnen werken waardoor volledige integratie in bestaande Nederlandstalige data kan plaatsvinden.

“SLTN is bijzonder trots op het behalen van de prestigieuze status met betrekking tot IBM WATSON.  De hoeveelheid gestructureerde maar met name ongestructureerde data groeit exponentieel en voor bedrijven en instellingen biedt WATSON een enorme kans om business concepten te ondersteunen èn te versnellen door de inzet van Cognitive Computing oplossingen. De “kennis” van IBM WATSON wordt beschikbaar gesteld vanaf een IBM Super Computing platform waardoor de snelheid fenomenaal is. De gewenste oplossingen zijn “gewoon” per transactie beschikbaar en af te rekenen als een Cloud model. Indien gewenst kan WATSON ook op locatie bij een bedrijf of instelling worden geplaatst met koppelingen naar wereldwijd opgeslagen data. SLTN zal de WATSON oplossingen vanuit haar divisie Business Analytics de komende maanden positioneren en uitrollen in de Nederlandse markt en zal hierbij nauw samenwerken met IBM Nederland”, aldus Eugene Tuijnman, CEO van SLTN.