SLTN Inter Access levert DLL nieuw datacenter

Bij de bouw van het nieuwe datacenter van DLL (voorheen De Lage Landen) zijn zowel de back-up en restore als de archiving opnieuw optimaal georganiseerd.
Hierbij heeft DLL gebruik gemaakt van de diensten van SLTN Inter Access. Met de oplossingen van Veeam en Veritas worden de cruciale data van DLL altijd efficiënt opgeslagen, en in geval van calamiteiten zijn ze direct weer terug te halen

DLL, een dochter van Rabobank, is een grote speler op de lease-markt, met een portefeuille van 37,5 miljard euro aan uitstaande assets en een netto winst in 2015 van 525 miljoen euro. Die assets beslaan een breed scala aan producten, variërend van it en wegenbouw tot scanners in ziekenhuizen en de auto’s van dochterbedrijf Athlon. Daarnaast levert DLL nog een aantal financiële diensten als factoring en bankactiviteiten. ‘It speelt bij ons een cruciale rol’, zegt projectmanager Henry van Benthem. ‘We moeten altijd weten waar onze assets zijn, wat de status is, en hoe ze gebruikt worden.’

Dat laatste wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld bij auto’s, machines voor wegenbouw en de agrarische machines. Van Benthem: ‘Business Intelligence neemt bij ons in belang toe, en dat vraagt veel meer van de it-systemen. We willen heel snel beslissingen kunnen nemen op basis van heel veel gegevens.’

Capaciteitsgroei
Daarom wordt bij DLL de it-infrastructuur gemoderniseerd in het kader van het programma Datacenter 2. Hier vallen een aantal deelprojecten onder, zoals back up & restore en archiving. De visie die aan Datacenter 2 ten grondslag lag was capaciteitsgroei op performance voor de business. ‘Op technisch gebied zijn we in het nieuwe datacenter volledig gevirtualiseerd, en overgestapt op X86. Daarmee verandert bijvoorbeeld de back up van file- naar machinelevel. We willen klaar zijn voor de toekomst, door de it sneller en gemakkelijker beheersbaar te managen. Dat was onze belangrijkste opdracht.’

Vanwege het belang van data voor het bedrijf zijn de projecten voor back up & restore en archiving grondig aangepakt. DLL heeft een lijst met requirements opgesteld die ze naar een aantal grote aanbieders hebben gestuurd. Op basis van de score werd besloten een proof of concept (poc) te gaan doen met twee partijen. Een van die twee was Veeam. Zij kwamen als sterkste uit die poc-periode naar voren.

Toegevoegde waarde
Veeam heeft tijdens dat traject SLTN Inter Access voorgedragen als partner. ‘Daar stonden we eerst wat aarzelend tegenover, omdat het ons beleid is om direct met de vendor zaken te doen. De toegevoegde waarde van SLTN Inter Access als kennispartner in nauwe samenwerking met Veeam is echter al snel gebleken. We hebben goede technische mensen, maar je kunt daarnaast goed de helicopterview gebruiken van een partner die inhoudelijk kan vertellen wat de mogelijkheden zijn en hoe je dat in je omgeving kunt inpassen.’

‘SLTN Inter Access heeft veel parate kennis over vergelijkbare oplossingen bij andere financiële instellingen, en zij konden vrij snel de vertaalslag maken naar onze implementatie. Zo hebben we in drie weken tijd, binnen de poc, een succesvolle implementatie kunnen doen. De installatie van de software was in een middag gedaan, maar de voorbereiding was waar het echte werk aan de puzzel is gedaan, daar heeft SLTN een belangrijke rol in gespeeld.’ zegt Van Benthem.

Eenvoudig
Eveneens onderdeel van het Datacenter 2-project was archiving. Dat is op een vergelijkbare manier verlopen, met een requirements-lijst voor verschillende leveranciers. Op basis hiervan kwam de oplossing van Veritas met grote voorsprong als beste uit de bus. Daar is vervolgens direct voor gekozen, en omdat ook Veritas alleen met resellers werkt is SLTN ook hier de partner geworden. ‘De keuze was eenvoudig, we werkten al met hen aan Veeam, we hadden positieve ervaringen met hen en er lag al een contract’, blikt Van Benthem terug.

De implementatie van Veritas is vervolgens prima verlopen. ‘We hebben vooral een aantal uitdagingen gehad op het gebied van governance. Want archiving hebben we aanvankelijk vanuit de techniek georganiseerd. Maar de manier van opslaan, op snelle en langzamere systemen, heeft direct te maken met de manier van werken in onze organisatie. Dus behalve de technische invulling speelt ook compliance een belangrijke rol.

Business capabilities
Ondertussen zijn beide projecten technisch afgerond, en succesvol getest. ‘We gaan nu alles in productie nemen. De infrastructuur van Datacenter 2 staat, en is geaccepteerd door de organisatie. We gaan nu de virtual machines op basis van business capabilities neerzetten. De nieuwe servers die we in gebruik nemen vallen op het gebied van back up & restore direct onder Veeam. Zo faseren we langzaam de oude oplossing, TSM, uit.’ Als it kunnen we nu meer functionaliteit bieden aan de business. Voorheen waren bijvoorbeeld geen specifieke archiving oplossing beschikbaar.’

‘Dat is toegevoegde waarde die information lifecycle management mogelijk maakt. Voorheen sloegen we alles op één storage platform op, dat uit zijn voegen groeide. Ook de kosten liepen daardoor te hoog op. Door efficiënt met onze storage om te gaan bieden we meerwaarde aan de business tegen lagere kosten.’

‘De samenwerking met SLTN Inter Access is op alle niveaus goed verlopen, ze hebben meegedacht met het design, hun engineers zijn goed op de hoogte van de producten. Vragen die we hadden konden ze snel oplossen. Hun kennis heeft ervoor gezorgd dat wij geen tijd hoefden te steken in het uitzoeken van allerlei zaken. Het is altijd zaak een balans te vinden tussen formeel handelen en snel tot resultaat komen. Dan is het goed dat een partij als SLTN meedenkt in het projectmanagement’, aldus Van Benthem.

Bovenstaand artikel verscheen in Computable 12 augustus 2016