SLTN Inter Access (SLTN) wint Europese Aanbesteding levering van datacenter oplossingen van Alliander

De door SLTN gewonnen Europese aanbesteding betreft de opdracht van het onderhouden van de bestaande datacenter hardware, het leveren van nieuwe datacenter hard- en softwareproducten, alsmede het leveren van advies en consultancy om te komen tot passende datacenter oplossingen. Onder datacenter hardware wordt o.a. verstaan servers, storage en back-up/recovery componenten. Ook het coördineren van onderhoud en support en het leveren van advies en begeleiding bij productkeuzes valt binnen de opdracht. De geschatte opdrachtwaarde is ca. € 2.500.000,00 per jaar en het contract heeft een looptijd van drie tot maximaal acht jaar.

 

Merkonafhankelijkheid en deskundigheid
Alliander, als netwerkbedrijf verantwoordelijk voor de distributie van energie zoals elektriciteit, (bio)gas en warmte, zocht een IT-partner die de belangen van de klant vooropstelt bij het adviseren, offreren en leveren van hardware. Na een Europese Aanbesteding heeft Alliander voor SLTN gekozen vanwege de heldere aanpak in adviestrajecten en de merkonafhankelijke positie die SLTN voor en namens Alliander invult richting de vele internationale leveranciers.

“De overgang naar een duurzame energievoorziening brengt voor netwerkbedrijven zoals Alliander nieuwe technische uitdagingen en -wensen met zich mee, met name ook in het kader van de IT. Het feit dat Alliander voor SLTN gekozen heeft, bevestigt voor ons dat wij gedegen adviezen bieden die voor onze klanten leiden tot de beste datacenter oplossingen voor de juiste prijs.” aldus Eugene Tuijnman CEO SLTN.

 

Over Alliander:
Alliander is een netwerkbedrijf dat zorgt voor een betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening (elektriciteit, gas en warmte) in een groot deel van Nederland. De belangrijkste taak van Alliander is het distribueren van gas en elektriciteit naar consumenten, bedrijven en instellingen.