SLTN Inter Access (SLTN) wint Europese aanbesteding voor ICT-infrastructuur Gemeente Dronten.

SLTN heeft ingeschreven op de Europese aanbesteding voor modernisering en beheer van de infrastructuur ten behoeve van de Gemeente Dronten en heeft de definitieve gunning gekregen.

De opdracht voorziet in het Moderniseren van het datacenter en de gehele automatisering. Onderdeel hiervan zal zijn dat de IT georganiseerd zal worden vanuit de Private Cloud van SLTN. De beheer scope is uitgebreid doordat  SLTN de regie en uitvoering voor haar rekening neemt over de beheerdienstverlening die voorheen door meerdere IT leveranciers werden uitgevoerd.
De aanbesteding heeft een looptijd van vier jaar met een mogelijk verlenging van 2 x 2 jaar.  Bij deze opdracht is een bedrag van enige miljoenen euro’s gemoeid.

“We zijn bijzonder trots op dit resultaat en het gestelde vertrouwen in onze dienstverlening. Wij kijken dan ook uit naar een succesvol vervolg op de samenwerking met de gemeente Dronten” aldus Ralph Noll, Business Manager SLTN IT Services.

“Met het gunnen van deze aanbesteding kan de gemeente Dronten weer een aantal jaren vooruit en wordt zij ontzorgt voor het gehele IT landschap. Gezien de huidige ervaring met SLTN verwachten wij weer een vruchtbare samenwerking” aldus Marco Muizelaar, ICT Service manager van de gemeente Dronten.

Ineke Bakker, plv burgemeester gemeente Dronten
en Eugene Tuijnman, CEO SLTN

Over Gemeente Dronten
Na de drooglegging, werd Dronten in 1972 een gemeente. De gemeente Dronten ligt in de provincie Flevoland en is in oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. De gemeente bestaat uit drie woonkernen, namelijk Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. In deze drie dorpen wonen in totaal meer dan 40.000 mensen. Met een oppervlakte van ruim 42.000 ha biedt de gemeente Dronten volop ruimte om te wonen, te werken, te studeren en te recreëren. De gemeente Dronten ligt midden in Flevoland en is omgeven door vijf grote randmeren. Steden als Zwolle, Amersfoort, Utrecht en Amsterdam zijn binnen een uur te bereiken. De gemeente Dronten onderscheidt zich in Flevoland door rust, ruimte en veel groen. De woonkernen liggen midden in een landelijk gebied met gevarieerde recreatieve voorzieningen, meren en bossen. Met ongeveer 370 medewerkers (320 fte) vervult de gemeente Dronten haar gemeentelijke taken.