SLTN wint Europese Aanbesteding voor de levering van een “Infrastructure as a Service” (IaaS) aan de Gemeente Eemsdelta i.o.

Vanaf 1 januari 2021 vormen de huidige gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum de nieuwe herindelingsgemeente Eemsdelta.

Vanwege deze naderende herindeling en omwille van de verhoogde eisen aan continuïteit en beschikbaarheid van de IT omgeving, is een Europese aanbesteding uitgeschreven voor de levering van Datacenter Infrastructure as a Service (IaaS). SLTN heeft deze aanbesteding gegund gekregen.

De Gemeente Eemsdelta i.o. heeft SLTN de opdracht gegeven voor het gebruiksklaar beschikbaar stellen van een schaalbare en veilige IT-omgeving, inclusief de bijbehorende storage en back-up oplossingen. SLTN levert de Datacenter capaciteit middels een HPE Greenlake oplossing; een as-a-service-aanbod dat de gemeente een flexibele IT-infrastructuur levert, waarbij cloud-diensten worden gecombineerd met on-premise IT. Binnen de overeenkomst is tevens opgenomen dat SLTN het beheer van deze omgeving zal voeren, zodat de geboden oplossing storingvrij gehouden wordt.

De looptijd van de overeenkomst is 5 jaar met een optionele verlenging van 3 keer 2 jaar.

Over de Gemeente Eemsdelta i.o.
De nieuwe Gemeente Eemsdelta ontstaat vanaf 1 januari 2021 uit het samengaan van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. De gemeente Eemsdelta wil midden in de samenleving staan; ‘Eemsdelta is dichtbij’.

Als nieuwe gemeente zullen zij zich krachtig positioneren ten opzichte van de vraagstukken waar ze in hun regio voor staan. De missie die zij zich ten doel hebben gesteld, is het realiseren van een toekomstbestendig en leefbaar Eemsdelta voor alle inwoners, partners en bezoekers. De nieuwe Gemeente Eemsdelta wil daarbij succesvolle ontwikkelingen aanpakken voor hun strategische opgaven, de belangrijke transities en ontwikkelkansen. “De samenwerking met SLTN zorgt voor een stevig fundament onder onze IT-infrastructuur. Zodoende kunnen we ons meer bezig houden met het slim gebruiken van de beschikbare data, en laten we het beheer van de basisinfrastructuur over aan een professionele en gespecialiseerde partij. We zijn tot nu toe erg te spreken over de samenwerking met SLTN en de wijze waarop ze de implementatie vormgeven.” aldus Adrik Schmid, CIO van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum.