SLTN wint perceel Server en Storage binnen de ROAD2022 aanbesteding

SLTN heeft binnen de Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters (ROAD) 2022 het perceel Server en Storage gewonnen. De looptijd betreft 3 jaar, met eenmaal een optie op verlenging met 1 jaar. De totale maximale contractwaarde is geschat op 82.000.000,-. De categorie Datacenters van het Inkoop Uitvoeringscentrum Noord (IUC-Noord) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft deze aanbesteding uitgevoerd. Het doel van de opdracht is het borgen van continuïteit van de dienstverlening door het op een duurzame en veilige wijze inrichten, uitbreiden en onderhouden van de datacenteroplossingen voor de Rijksoverheid. De deelnemers aan de aanbesteding zijn Overheidsdatacenter Noord van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW, Nationaal Archief van het ministerie van OCW, Dienst ICT Uitvoering van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Autoriteit Consument en Markt (ACM) van het ministerie van EZK en de Dienst wegverkeer (RDW), zelfstandig bestuursorgaan binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Digitale transformatie

Het tempo van de digitale transformatie is ook bij het rijk sinds de coronacrisis enorm versneld. Met de I-strategie Rijk 2021-2025 pakken de CIO’s van het Rijk samen de handschoen op om de veranderkracht van digitalisering verder te benutten. Op weg naar een veilige, mensgerichte, transparante en effectieve digitale toekomst. Met de gunning van het perceel Server en Storage draagt SLTN hier een gedeelte aan bij. SLTN gaat de levering en support van storage en server hardware en hyper converged infrastructure, en direct daaraan gerelateerde software verzorgen. De opdracht is gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

“SLTN is in de gelukkige positie dat we meerdere ROAD aanbestedingen gewonnen hebben en derhalve veel ervaring hebben. De gunning van dit perceel is een extra bevestiging voor het team dat keihard heeft gewerkt om de hoogste kwaliteit en expertise te leveren die gevraagd wordt”, aldus Eugène Tuijnman, CEO van SLTN. “Bijzonder is dat deze aanbesteding weer een stuk verder gaat in de doelstelling op het gebied van inkopen met impact. Gezamenlijk met de andere deelnemers binnen ROAD2022 gaan we CO2-uitstoot compenseren door de aanschaf van CO2-credits en de compensatie van e-waste. Samen gaan we voor future proof IT, ook op het gebied van duurzaamheid.”