SLTN Cloud Archivering

De sterkste groei van gegevens en daarmee de behoefte aan dataopslag komt vanuit ongestructureerde gegevens, zoals zakelijke documenten, financiële verslaglegging, dossiers, audio en video, sociale media en email. Het profiel van deze gegevens is dat ze een lange bewaartermijn hebben, breed toegankelijk moeten blijven en met een lage frequentie geraadpleegd worden.

Vanuit deze behoefte ontstaat de vraag om een veilige en betrouwbare lange termijn opslagmogelijkheid waarbij relatief dure back-up oplossingen overbodig zijn. Bovendien wordt vanuit het juridisch kader vaak aan organisaties opgelegd dat dergelijke gegevens op Nederlandse bodem en onder Nederlands recht bewaard worden.

SLTN biedt hiervoor SLTN Cloud Archivering waarbij de gegevens op twee veilige locaties in Nederland gespiegeld opgeslagen worden, waarbij u als klant alleen betaalt voor wat u gebruikt. Op beide locaties staat een volledig redundante oplossing waarmee de noodzaak voor een dure back-up vervalt. Uiteraard is de opslag van uw gegevens strikt gescheiden van die van andere klanten. Op dit punt wordt aan de hoogste veiligheidseisen voldaan.

Geen investering vooraf, geen minimale afname en wel een goede oplossing met alle cloud voordelen van dien. Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de gebruikte techniek en de voordelen daarvan voor u.

De voordelen van SLTN Cloud Archivering voor u:

 • U bepaalt zelf de bewaartermijn voor uw gegevens;
 • Verminderen van de on-premise opslagcapaciteit;
 • Kopieën van bestanden bewaren op een externe en veilige locatie zonder noodzaak voor back-up;
 • Rapportage over verbruik;
 • Schaalbaar naar behoefte, zowel groei als krimp;
 • Kosten naar rato van werkelijk verbruik, u bepaalt;
 • Transparant en zeer eenvoudig tarief, geen verrassingen achteraf;
 • Geen investering benodigd door u;
 • ‘State-of-the-Art’ oplossing met moderne functionaliteit van A-merk fabrikanten;
 • Lange bewaartermijn (vanaf 5 jaar);
 • Volledige dienst gecertificeerd volgens ISO9001, ISO14001, ISO27001, NEN7510 en ISAE3402;
 • WORM (write once, read many) functionaliteit om te voldoen aan wettelijke eisen (audit trails).