SLTN Cloud Uitwijk

Nederlandse bedrijven lopen jaarlijks 3,2 miljard euro mis door dataverlies en ongeplande downtime van systemen. Naast deze financiële schade levert dit ook een enorme reputatieschade op.

Lang niet alle Nederlandse organisaties hebben hun back-up en uitwijkfaciliteiten goed op orde. Zo worden uitwijkplannen niet getest en heeft men teveel downtime bij calamiteiten.

In geval van een calamiteit mogen de meest kritieke bedrijfsprocessen niet onderbroken worden of moeten snel hersteld kunnen worden. SLTN helpt klanten bij het opstellen van een goed calamiteitenplan en het ontwerpen van de juiste disaster recovery oplossing. Hiervoor voeren wij een risicoanalyse uit om te bepalen welke informatiesystemen uit moeten kunnen wijken. De resultaten hiervan zijn de basis voor het uitwijkplan. Vaak wordt het opstellen van een goed uitwijkplan onderschat of worden aspecten ervan over het hoofd gezien. Lees hierover meer in het white paper “Hoe komt een goed Calamiteitenplan tot stand?”  DOWNLOAD.

Voor bedrijven en instellingen die de impact van ongeplande downtime willen beperken heeft SLTN Cloud Uitwijkdiensten ontwikkeld. Deze diensten kunnen gebaseerd zijn op een bestaande back-up oplossing of als separate dienst worden afgenomen.

De SLTN Cloud kan als uitwijkinfrastructuur gebruikt worden voor organisaties met een eigen on-premise infrastructuur. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid kunnen organisaties een uitwijkinfrastructuur realiseren zonder te hoeven investeren in eigen uitwijkcapaciteit of dubbele datacenters.

SLTN Cloud Uitwijkdiensten zijn beschikbaar voor bedrijfsprocessen die binnen 15 minuten, 8 uur of binnen 48 uur weer operationeel moeten zijn en met een dataverlies van slechts enkele seconden indien nodig, of een langere periode indien dat acceptabel is. Wij kunnen, afhankelijk van uw specifieke situatie en wensen, de juiste oplossing verzorgen.

Een aantal voordelen van de SLTN Cloud Uitwijkdiensten voor u zijn:

  • U hoeft zelf geen kostbare investeringen te doen in een twin-datacenterconcept;
  • U betaalt alleen voor de benodigde capaciteit tijdens een daadwerkelijke uitwijk;
  • Wij bieden een passende oplossing op basis van de door u gewenste RTO / RPO;
  • Uw uitwijkdata wordt opgeslagen in gecertificeerde Tier-3 datacenter(s) en/of Microsoft Azure;
  • Een schaalbare oplossing en dus flexibiliteit in capaciteitsuitbreiding;
  • Professionele ondersteuning vanuit de SLTN-organisatie bij het opstellen en onderhouden van een uitwijkplan en de daadwerkelijke uitwijk en/of testuitwijk.