Atos, SLTN en 7 umc’s tekenen contract voor levering van server- en opslagdiensten

Amstelveen, Hilversum, Utrecht, 16 oktober 2017,- Atos heeft, in samenwerking met SLTN Inter Access (SLTN), met zeven universitair medische centra (umc’s) overeenkomsten getekend voor de levering van server- en opslagcapaciteit, inclusief service desk faciliteiten. Daarnaast hebben de umc’s de mogelijkheid om op basis van dit contract diensten af te nemen op het gebied van support en onderhoud, beheer, clouddiensten en advies. Hiermee worden de ziekenhuizen in staat gesteld om op een efficiënte manier hun server- en storage infrastructuur door te ontwikkelen, daar waar mogelijk samen te werken, gegevens uit te wisselen en mogelijkerwijs op kosten te besparen. De overeenkomst heeft een initiële looptijd van drie jaar.

 

Met de ondertekening van het contract wordt de combinatie Atos/SLTN de belangrijkste leverancier van server- en opslagdiensten aan ruim 65.000 eindgebruikers van zeven  umc’s : het Academisch Medisch Centrum (AMC)  in Amsterdam,  het Erasmus MC in Rotterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) , het Maastricht UMC+ (MUMC+), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), en het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam.

 

  • De umc’s kunnen de bestaande dienstverlening en reeds gemaakte technische keuzes continueren, maar krijgen ook de mogelijkheid om innovatie langs andere technologieën en andere fabrikanten door te voeren;
  • De umc’s verwachten dat op basis van de overeenkomst een bijdrage wordt geleverd in technische innovaties en architectuurkeuzes waardoor de umc’s een optimale 7×24 uurs ICT-dienstverlening kunnen bieden aan hun gebruikersorganisatie;

 

Gemeenschappelijke infrastructuur tegen verantwoorde kosten

Het is de eerste keer dat de umc’s een gemeenschappelijke aanbesteding van deze omvang hebben gedaan. “We hebben voor Atos en SLTN gekozen omdat hun aanbieding het beste aansloot op onze specifieke wensen en eisen, met oog voor de continuïteit van onze bedrijfsvoering. De combinatie Atos/SLTN vormt een partnership dat in staat is oplossingen te bieden die bijdragen aan de kwaliteit van onze zorg en een goede beveiliging van vertrouwelijke data, waaronder patiëntgegevens”, vertelt Jeroen van Rooden, CIO UMCG namens de umc’s.

 

“De umc’s in Nederland staan voor de uitdaging om hoogwaardige zorg tegen verantwoorde kosten te blijven bieden. ICT speelt hierbij een belangrijke rol. Met dit contract bieden we de umc’s de mogelijkheid om hun afzonderlijke infrastructuren te optimaliseren en waar mogelijk ook kostenbesparingen door te voeren” zegt Herman van den Tempel, Directeur Healthcare van Atos in Benelux & The Nordics. “Wij zijn er trots op dat we zo ons steentje kunnen bijdragen aan een geoptimaliseerde zorg in Nederland.”

 

“Server en Storage infrastructuur vormt een cruciaal fundament voor een goede en betrouwbare informatievoorziening binnen de ziekenhuizen. ATOS en SLTN bundelen hierin hun krachten om de umc’s op dit vlak optimaal te ondersteunen” aldus Chris Liebregts, sectordirecteur Zorg van SLTN. “Wij zijn trots om voor de umc’s een rol te mogen spelen bij de doorontwikkeling en innovatie van haar ICT-middelen”,