MVO Beleid

MVO is een andere manier van zaken doen. Geen belemmering.

Sinds het ontstaan van SLTN is zij zich er van bewust dat naast alle business die zij doet met haar klanten dat zij ook de voordelen inziet van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vaak geen populair onderwerp maar SLTN ziet hier haar voordeel van in en is de laatste 2 jaar flink op weg om hier haar verantwoordelijkheid in te nemen.

 

SLTN onderscheid een aantal kerngebieden:

Work for vulnerable groups (social return)

Employability Human Development

Circular Economy

Energy efficiency and renewable energy

Sustainable procurement

Data protection

 

People:
SLTN is sinds 2008 een wekend leerbedrijf en leidt jaarlijks 8 tot 10 stagiaires op voor een toekomst in de ICT. Een aantal blijven bij SLTN werken maar ze stromen ook door naar andere bedrijven of vervolgen hun opleiding. Op korte termijn start SLTN met een “academy” dat als doel heeft kandidaten te selecteren en deze groep vervolgens een set van opleidingen aan te bieden die hun verder helpt in het arbeids proces.

 

Waar mogelijk nodigt SLTN juist mensen uit met een arbeidsachterstand of een fysieke beperking. Het pand van SLTN is bereikbaar voor deze groep medewerkers. Naast deze mogelijkheid zal SLTN altijd proberen eenvoudige werkzaamheden te laten uitvoeren door deze doelgroep.

 

SLTN heeft in haar beleid staan dat zij haar medewerkers een ruime set van aanvullende arbeidsvoorwaarden te beschikking stelt. Een dunne laag management draagt er zorg voor dat medewerkers in alle vrijheid kunnen ontwikkelen aan hun toekomst. Medewerkers worden extra ondersteunt als zij vrijwilligerswerk doen, sport activiteiten verrichten of andere werkzaamheden verrichten met ene maatschappelijk belang. SLTN beschikt in haar pand in Hilversum over een professionele “Gym” waar alle medewerkers gebruik van kunnen maken. Daarnaast zijn er faciliteiten om bijvoorbeeld computer games te spelen.

 

SLTN is zich bewust dat het als normaal wordt gezien dat een onderneming iets terug doet voor de maatschappij. Sociale return wordt in toenemende mate een onderdeel van ons DNA. SLTN steunt al enige tijd de stichting hulphond met middelen en financiële giften. Regelmatig worden er speciale acties gedaan om geld en donateurs voor deze stichting te werven.

 

SLTN detacheert ook specialisten naar haar afnemers. Om te zorgen dat dit op een eerlijke manier plaatsvind inclusief een eerlijke beloning heeft SLTN het NEN 4400 certificaat waarmee zij aantoont dat zij voldoet aan deze normen en wetgeving.

 

Planet:
SLTN ontzorgt de ICT van bedrijven. Daarnaast voelt SLTN zich verantwoordelijk voor het gebruik van minerale grondstoffen en de impact aan de omgeving van haar CO2 uitstoot. SLTN meet 1x per jaar haar verbruik en publiceert dit aan haar medewerkers. SLTN heeft met betrekking tot de reductie van het verbruik van minerale grondstoffen 2 hoofd doelen:

 

Elektriciteit

Mobiliteit

 

Het pand in Hilversum is volledig los van gas. Het heeft een A label. Het pand is voorzien van een warmte pomp installatie en een klimaat beheersing systeem. Hierdoor verbruikt het pand elektriciteit. Het verbruik van elektriciteit is zelfs wat toegenomen door uitbreiding van het aantal FTE maar ook door de komst van de Elektrische auto. Inmiddels heeft SLTN 3 laadpalen met 2 aansluitingen. De elektrische auto wint enorm in populariteit dus worden deze laadpalen veel vaker gebruikt dan een half jaar geleden. De effecten op het verbruik maar ook het positieve effect door de vervanging van lease auto’s met een verbrandingsmotor door 100% elektrische aangedreven zal een positieve verschuiving ontstaan van het gebruik aan elektriciteit en mobiliteit.

 

In 2018 is SLTN begonnen met het vervangen van alle reguliere TL verlichting door energie zuinige LED alternatieven. In een ruimte heeft zij eerst een proef opstelling gemaakt en hieruit de beste gekozen qua licht uitstraling en energie verbruik.

 

SLTN meet sinds 2019 haar afval dat zij gescheiden aanlevert. SLTN heeft met haar verwerker verzocht met een voorstel te komen om deze te reduceren. SLTN heeft in haar pand in Hilversum diverse bakken geplaatst waar zij plastic, glas, papier, lampen, toners, verzameld. Haar overige afval wordt in een pers tot een zo klein mogelijke pakket gemaakt dat eenvoudiger kan worden verwerkt. Afval dat wordt aangeleverd in het pand in Almere wordt door de afval verwerker achteraf gescheiden. Hier maakt SLTN wel een onderscheid tussen rest afval en papier/karton. Bestaande verpakkingsmiddelen worden zo nodig her gebruikt zoals pallets, dozen, opvul materiaal. Vanaf 2019 heeft SLTN haar leveranciers verzocht geen gebruik te maken van zogenaamd piepschuim als bescherming maar een soort kartonnen eierendoos dat veel minder schadelijk effect heeft op het milieu

 

SLTN oefent regelmatig milieu incidenten. Het grootste risico is lekkage van voertuigen die in de parkeergarage onder het pand worden geparkeerd. Inmiddels is een dergelijke nabootsing met succes uitgevoerd. SLTN heeft ook in dit kader besloten de 2 extra laadpalen buiten het pand te plaatsen gezien de ontwikkelingen met mogelijke gevolgen van kortsluiting (brand) in accu’s van elektrische auto’s die zeer moeizaam zijn te bestrijden.

 

SLTN beschikt over veel medewerkers die worden ingezet op locatie van de klant. Om het aantal “vervoerbewegingen” te verminderen” bied zij haar medewerkers actief de mogelijkheid aan om op afstand te werken door middel van “Teams” of andere mogelijkheden. Daarnaast adviseert SLTN bij de keuze uit haar omvangrijke mobiliteitsplan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, fiets of elektrische fietsen en daagt zij haar lease maatschappijen uit om ook met energie reducerende oplossingen te komen zoals delen van de beschikbare middelen of gecombineerde vervoersmiddelen al dan niet geactiveerd met een web-based activeerbare oplossing.  SLTN houdt deze ontwikkelingen goed in de gaten.

 

Profit
SLTN heeft in 2019 een overeenkomst gesloten met Solid Circle voor het gecertificeerd afvoeren van electronic waste. Solid circle is volledig Weeelabex gecertificeerd. Op deze manier draagt SLTN bij aan het verantwoord afvoeren en recyclen van overbodige elektrische apparatuur. Tevens adviseert SLTN haar klanten hetzelfde te ondernemen. Naast het afvoeren van materialen nodigt SLTN haar klanten uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van een datacenter. Hierdoor bespaart de klant energie, worden veel werkzaamheden uit handen genomen zoals monitoren van de computer apparatuur, managen van storingen maar ook het beveiligen ervan. De faciliteiten in een datacenter liggen vaak op een hoger niveau waarmee de apparatuur beter tegen oneigenlijk gebruik is beschermd.

 

SLTN wilt een actieve en positieve bijdrage leveren aan de keten vanaf het winnen van grondstoffen tot aan de productie van de goederen inclusief de verzending. SLTN steunt initiatieven op dit gebied als Electronics Watch en Eco-Vadis. Onlangs heeft zij participeert in een zo genaamde “domino letter” die is uitgegeven door een universitair ziekenhuis samen met Electronics Watch. Met deze letter probeert men de totale keten te achterhalen. Het betreft hier de server producten van HPe en Dell. Op dit moment is dit onderzoek nog in volle gang.

 

Datacenters hebben hardware nodig. Een “product” loze voortzetting zoals anderen suggereren is voorlopig nog niet haalbaar. SLTN heeft zijn personeel goed gekwalificeerd en gecertificeerd. Dat weten onze grootste vendoren en maken gebruik van onze diensten en middelen om apparatuur in datacenters te vernieuwen en/of nieuwe datacenters in te richten samen met professionals die hun eigen specialiteit hebben. Alle professionals van SLTN zijn gevestigd in Nederland. SLTN maakt geen gebruik van “offshoring” of near shoring”” activiteiten. Zelfs de 24×7 helpdesk is gewoon in het pand in Hilversum gevestigd. Hiermee draagt SLTN haar steentje bij aan de werkgelegenheid in Nederland.