SLTN krijgt de ICT Inhuur aanbesteding van EZK, LNV en Staatsbosbeheer gegund.

SLTN krijgt de ICT Inhuur aanbesteding De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer gegund. SLTN heeft in combinatie met CIMSOLUTIONS en Brunel ingeschreven voor deze aanbesteding.

Onder de Ministeries van EZK en LNV vallen de volgende diensten die deel uitmaken van de raamovereenkomst: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Autoriteit Consument & Markt, Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, Centraal Planbureau, Instituut Mijnbouwschade Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en de Nederlandse Emissie Autoriteit en het zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer. 

De komende 4 jaar gaat deze combinatie deze ministeries en diensten van de best passende interim ICT professionals voorzien.

De raamovereenkomst ging in op 15 februari 2024 en heeft een looptijd van maximaal vier jaar en een geraamde opdrachtwaarde van maximaal € 576.660.000,-.

In totaal is de aanbesteding aan acht partijen gegund. CIMSSOLUTIONS/Brunel/SLTN (als combinatie), Synprofs, ItaQ Interim Professionals B.V., Need Staffing IT B.V., Ukomst B.V., Circle8, Hero Interim Professionals B.V. en Sogeti.

Eugène Tuijnman, CEO SLTN “Wij zijn zeer verheugd dat wij samen met CIMSOLUTIONS en Brunel invulling mogen geven aan het leveren van de beste ICT-professionals voor de genoemde ministeries. Al sinds 2013 leveren wij met deze samenwerking hoogopgeleide, kwalitatieve ICT-professionals aan het ministerie van Economische Zaken, en het feit dat we dit mogen blijven doen getuigt van de kwaliteit van onze professionals”