Cyber Security Services

SLTN Inter Access werkt constant aan de verbetering van de digitale veiligheid voor haar klanten

De ICT wereld is constant aan het veranderen. De toenemende groei van cybercriminaliteit, -spionage, fraude, compliancy en strenge privacywetgeving zorgen voor een enorme druk op onze klanten. Meer en meer organisaties zien in dat de kennis die nodig is om deze druk het hoofd te kunnen bieden, inmiddels zo specialistisch geworden is, dat ze experts nodig hebben voor ondersteuning, advies en implementaties. SLTN met haar specialistische dienstverlening rondom Cyber Security ontzorgt haar klanten vanuit het Security Operations Center (SOC) in Hilversum met diverse oplossingen en diensten.

De dienstverlening vanuit SLTN Inter Access op het vlak van Cyber Security is opgezet op basis van het SLTN Cyber Security Framework.

Binnen het Security Framework wordt in de basis gestart met Governance, Risk en Compliance (GRC). Vanuit deze discipline wordt voor de betreffende klant de kaders bepaald waaraan voldaan moet worden aangaande Cyber Security. Voor veel bedrijven en organisatie zijn er natuurlijk eisen vanuit NEN/ISO 27002 en NEN/ISO 27001. Een extra punt van aandacht is de Nederlandse wetgeving aangaande persoonsgegevens en de Europese privacy verordening. Voor gemeentes en andere overheden is hierin de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een belangrijke leidraad en voor zorg relateerde organisatie de NEN7510 normering.

Vanuit het Cyber Security Framework wordt vervolgens naar vier gebieden gekeken: Mensen, Infrastructuur, Applicaties en Data er worden daarvoor passen maatregelen opgezet op basis van de bevindingen, bepalingen en regelgeving vanuit de GRC.

Vanuit SLTN worden de onderstaande standaard Cyber Security diensten geleverd:

  • Cyber Security Scan – Een 360 graden scan rondom kwetsbaarheden, Governance Risk en Compliancy
  • User Awareness – een gebalanceerd programma om de gebruikers altijd alert en scherp aangaande security te krijgen
  • Email Protectie – Maximale bescherming voor de email omgeving, o.a. beveiliging tegen Spoofing
  • Vulnerability Management – Continue weten waar de werkelijke kwetsbaarheden zitten
  • Data Security Platform – Inzicht in wat staat waar, wie kan waar bij en wie zit waar aan plus DataClassificatie 
  • Endpoint Protection – Op alle devices een sluiten bescherming tegen Malware en Ransomware
  • Applicatie Security – Optimale bescherming op applicatie vlak met een focus op API’s en SaaS applicaties
  • Network Protection – Detectie van al het verdachte netwerkverkeer (Noord-Zuid en Oost-West)
  • Cyber Security Monitoring – Directe alarmering en onderzoek bij verdachten op rond en in de ICT omgeving middels, SIEM en MDR
  • Security Consultancy – Cyber Security maatwerk voor bijna elke specifieke omgeving
Businesscases
Uw contactpersonen

Eugene Tuijnman

CEO
roland_b

Roland Broersen

Business Manager Cyber Security