Overheid

Innovatieve oplossingen om de overheid te ondersteunen

Tevreden burgers, bedrijven, ambtenaren en bestuurders, daar draait het om in een wereld waarin de overheid slim moet acteren. De vraag om betere dienstverlening en decentralisatie van taken moet worden opgepakt, terwijl tegelijkertijd de (financiële) middelen onder druk staan.

Deze spagaat vraagt om een grote mate van flexibiliteit van overheden waardoor andere manieren van (samen)werken noodzakelijk worden.

ICT levert een cruciale bijdrage om overheden beter te ondersteunen en de noodzakelijke veranderingen mogelijk te maken. SLTN helpt Rijks, decentrale en lokale overheden om in deze snel veranderende omgeving de correcte keuzes te kunnen maken door het inzetten van de juiste ICT diensten- en producten.

Referenties
Uw contactpersonen
paulk

Paul Cohen

Business Manager