ICT vervult regierol bij Gemeente Den Haag

About This Project

Ruim 500.000 inwoners van de gemeente Den Haag kunnen voor een breed scala aan gemeentelijke diensten terecht bij verschillende online applicaties. Deze digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, waardoor het cruciaal is dat die applicaties blijven draaien. Voor het beheer van een deel van die applicaties, de burgerloket-applicaties, werkt de gemeente Den Haag samen met SLTN Inter Access. De applicaties zijn ontwikkeld in Microsoft .NET en worden beheerd en doorontwikkeld door SLTN Inter Access.

Bij de overheid, en zeker bij gemeenten, wordt online dienstverlening aan burgers en bedrijven steeds belangrijker. Steeds meer zaken worden gedigitaliseerd, waarmee beheer van die online applicaties steeds belangrijker wordt. In Den Haag is het e-Loket verantwoordelijk voor het beheer van de online applicaties van de gemeente. Samiech Alloush is als Teammanager e-Loket met zijn medewerkers verantwoordelijk voor het beheer en de doorontwikkeling van bestaande applicaties. Bij grotere ontwikkelingen worden aparte projectteams in het leven geroepen. Zijn die applicaties er eenmaal, dan komen ze terecht bij het e-Loket.

Uitdaging
Onderdeel van de strategie van de gemeente is om ICT meer een regiefunctie te geven in plaats van een puur uitvoerende rol. Alloush: “Functioneel beheer doen we zelf, maar daarnaast werken we samen met partners aan de doorontwikkeling van een applicaties. Als overheid is het bovendien een uitdaging om mensen met de juiste expertise aan te trekken. Het is in ieder geval niet de kerntaak en ambitie van de gemeente om zelf software te ontwikkelen.”
Gemeente Den Haag werkte aanvankelijk samen met verschillende leveranciers voor de Burgerloket-applicaties, wat niet echt een efficiënte situatie was. Daarom is een aanbesteding uitgeschreven om alle applicaties onder te brengen bij één partner als centraal aanspreekpunt.

Resultaat
De keuze is gevallen op SLTN Inter Access. Zij treedt op als partner in applicatiebeheer en doorontwikkeling voor de burgerloket-applicaties ontwikkeld in Microsoft .NET.
SLTN Inter Access heeft gedurende de transitiefase op basis van een beproefde methodiek het beheer van de applicaties overgenomen van de verschillende leveranciers.  “Op basis van onze methodiek weten we zeker dat de applicaties vanuit SLTN Inter Access correct werkend worden aangeboden aan gemeente Den Haag waardoor de continuïteit gewaarborgd is”, zegt Customer Service Manager Marco Muts.

Alloush: “Voor de dagelijkse activiteiten op het gebied van doorontwikkeling en het beheer van applicaties vragen we ondersteuning bij SLTN Inter Acces. Bijvoorbeeld als een burger iets tegenkomt, of wanneer we zelf iets ontdekken. Ook doen we jaarlijks audits waar iets uit zou komen. In zo’n geval ondersteunen zij ons om een oplossing te vinden. Dat kan variëren van het ontwikkelen van een fix tot het beantwoorden van een vraag.”

 

Stadhuis Den Haag 1

Grote projecten
Op dit moment staan bij de Gemeente Den Haag een aantal grote projecten op de agenda op het gebied van Application Lifecycle Management(ALM), zoals de overgang van Windows 2003 naar Windows 2012, van Oracle 9 en 10 naar Oracle 12 en de introductie van een andere authenticatie methodiek. Alle projecten hebben als doel om de onderliggende systemen efficiënter te maken voor de burgers. Deze projecten worden in de loop van 2017 afgerond.

SLTN Inter Access ondersteunt bij de uitvoering van deze projecten door de burgerloket-applicaties geschikt te maken voor de nieuwe omgeving. Het ontwikkelen van alle software is een van de taken van SLTN Inter Access. Alloush: “Zij zijn ook daarin onze ontwikkelpartner, zij zorgen dat alles op het platform op de juiste manier draait.”

Muts: “Wij zijn actief in verschillende domeinen, zowel de overheid als zakelijke dienstverlening, en ik zie dat de overheid en het bedrijfsleven op een vergelijkbare manier omgaan met de manier waarop IT wordt ingezet.” Alloush: “De Nederlandse overheid wil uiteindelijk alle diensten digitaal aanbieden. Die ambitie hebben wij als gemeente Den Haag ook. Alles is dus gericht op het ontwikkelen van digitale dienstverlening, in feite een digitale transformatie. Daar speelt de samenwerking met SLTN Inter Access een belangrijke rol in.”

Samenwerking
De samenwerking met SLTN Inter Access is steeds meer gegroeid. Alloush: “Die was altijd al goed op het gebied van beheer en is in de loop der tijd steeds hechter geworden bij de projecten. SLTN Inter Access biedt actief aan om te helpen zowel in ontwikkeling als ook bij zaken als testen, en dat is prettig. In onze partner zoek ik twee zaken, namelijk aan de ene kant wil ik er terecht kunnen voor de dagelijkse beheer-zaken, en aan de andere kant mensen met wie je de projecten doet.”
Hij vervolgt: “SLTN Inter Access is een stabiele organisatie waar veel mensen werken, we hoeven ons dus geen zorgen te maken over de continuïteit. Er is veel expertise aanwezig over de software die we gebruiken, zoals de Microsoft.NET-applicaties. Bij beheer worden zaken altijd snel opgepakt, en we hebben persoonlijk contact. Die flexibiliteit waarderen we zeer.”

Date
Category
Business Transformation, Managed Services, Microsoft Practice, Overheid