Introductie SLTN in de zorg
De verbinding met de praktijk is wat het succes bepaald!


SLTN neemt al vele jaren de zorgen van ICT uit handen van zorginstellingen. Wij geloven in de kracht van partnership en met vele zorgorganisaties werken wij al jaren nauw samen. Onze cultuur is open en pragmatisch en wij staan bekend als een plezierige werkgever waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Wij ontwerpen, bouwen en beheren duurzame en innovatieve ICT-oplossingen waarbij we de eindgebruiker en de cliënt/patiënt centraal stellen. Dat doen wij voor een breed spectrum aan organisaties binnen de zorg. Onze focus ligt hierbij op de thema’s Datagedreven Werken, Digitale Werkplek, Netwerk & Security, Cloud, Zorgcommunicatie/Domotica en Telefonie.

ICT moet een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het betaalbaar houden van goede zorg met een menselijke maat. Wij helpen zorginstellingen met innovatieve diensten om, in deze snel veranderende omgeving, de juiste keuzes te maken en ICT-middelen op een effectieve manier in te zetten. Wij doen dit door zorginstellingen inzicht te bieden in hun data, het realiseren van flexibele en veilige digitale werkomgevingen, netwerk- en cloud infrastructuren en wij ondersteunen zorginstellingen met het optimaliseren van processen door de inzet van slimme zorgtechnologie.

Omdat privacy en informatiebeveiliging belangrijke aspecten zijn, bieden wij securitydiensten en zijn onze managed- en clouddiensten NEN 7510, ISO 27001 en ISAE3402 type II gecertificeerd. Wij beschikken over een 24/7 Servicedesk vanuit ons kantoor in Hilversum. Hierdoor kunnen wij eindgebruikers ook buiten reguliere kantoortijden direct helpen. Wel zo belangrijk in de zorgverlening aan cliënten en patiënten.

SLTN vindt het belangrijk om de samenwerking continue te verbeteren. Naast het meten van afgesproken KPI’s, meten wij continue eindgebruikerstevredenheid. Werkt ICT voor de eindgebruiker naar behoren? En word ik als gebruiker snel en goed geholpen bij vragen en storingen? Vanuit de eindgebruikersbeleving en XLA kunnen we tijdig knelpunten signaleren en verbeterpunten aandragen en uitvoeren.–. Daarbij kijken wij niet alleen naar onze eigen dienstverlening, maar ook naar de rest van de keten. U mag van ons verwachten dat wij de ontwikkelingen in de markt en technologie inbrengen om gezamenlijk te bepalen hoe dit de digitale ondersteuning van de zorg kan verbeteren. 

Uw Ideale Zorgwerkplek

Medewerkers in de zorg hebben te maken met een grote diversiteit aan werkzaamheden, vaak ook op verschillende locaties. Om optimaal zorg te kunnen verlenen, hebben medewerkers van zorgorganisaties eenvoudig en snel toegang nodig tot informatie vanuit applicaties en bijbehorende communicatiemiddelen. Ongeacht waar zij de zorg verlenen, en met behoud van kwaliteit en op een veilige manier. 

Met onze Ideale Zorgwerkplek kunnen zorgmedewerkers hun dagelijkse werk doen zonder ICT ergernissen. Wij bieden een werkplek waarmee de gebruiker vanuit één startportaal eenvoudig toegang heeft tot alle applicaties.En bovendien veilig en effectief kan samenwerken en communiceren, zowel binnen als buiten de organisatie. De Ideale Zorgwerkplek past zich automatisch aan op basis van de rol, de locatie waar waar de medewerker werkt en het apparaat waarmee wordt werkt. Zo kunnen zorgmedewerkers zonder zorgen of risico’s aan de slag!  

 

Uw Ideale Zorgcommunicatie

Onze visie op het zorghuis van nu is een leef- en werkomgeving die rust, veiligheid, openheid en toegankelijkheid biedt. Zorgcommunicatie en het effectief toepassen van zorgtechnologie speelt hierbij een belangrijke rol. Zorgtechnologie helpt om het werkplezier van de zorgmedewerker en de kwaliteit van leven voor de cliënt te vergroten. De zorgmedewerker ondersteunen we met onze Connected Health oplossing. Connected Health combineert verschillende onderliggende ketens van zorgcommunicatietechniek in één applicatie; intercom, telefonie, domotica en alarmering. Waar mogelijk elimineren we routinematige handelingen. De cliënt ondersteunen we door direct de juiste zorgmedewerker te informeren bij een hulpvraag of incident, zowel actief als passief. Leefcirkels geven bewoners maximale vrijheid binnen de mogelijkheden die bij hen passen. Voor de organisatie levert onze zorgtechnologie direct inzicht in de hulpvraag en beschikbaarheid van de organisatie. Zo ontstaat inzicht of het zorgproces optimaal loopt, de cliënt snel geholpen wordt, zorgresources passend ingezet worden en waar er ruimte is voor verbetering.  

Uw Ideale Security en Netwerk

Het leveren van goede en veilige zorg is niet mogelijk zonder effectieve informatievoorziening. Medische gegevens van patiënten, informatie-uitwisseling in de keten en toenemend gebruik van ICT hulpmiddelen, stellen hoge eisen aan uw informatievoorziening en de beveiliging daarvan. Daarom is het van groot belang uw informatievoorziening adequaat te beveiligen. Uiteraard is een goed en betrouwbaar netwerk een belangrijk fundament om zorginformatie voor eindgebruikers op een veilige manier beschikbaar te stellen. Wij helpen zorgorganisaties op het gebied van architectuur, implementatie en beheer van LAN, WiFi, WAN, SDWAN, firewall, Network Access Control, Microsegmentatie, SIEM, cloudconnectors, kwetsbaarheden management en ransomware beveiliging.

Uw Ideale Zorgcloud

Het leveren van veilige en verantwoorde zorg kan niet meer zonder betrouwbare informatievoorziening. De primaire zorgprocessen genereren steeds meer data (foto’s, verslagen, beelden) en beschikbaarheid van applicaties is essentieel. Deze data dient continu beschikbaar te zijn binnen het zorgproces. Dit stelt hoge eisen aan de IT omgeving van een zorginstelling. SLTN biedt met haar Zorgcloud zorginstellingen veilige, betrouwbare en flexibele capaciteit op het gebied van gegevensverwerking en opslag vanuit haar eigen datacenter onder Nederlands recht, in combinatie met publieke clouddiensten.

Onze Partners in de zorg
Uw contactpersonen
Chris 2016a

Tel. +31 633990573

Chris Liebregts

Sectordirecteur Zorg