Jeugdbescherming Amsterdam verlengt opnieuw contract met SLTN Inter Access in het kader van “Ieder kind veilig”

Jeugdbescherming Amsterdam verlengt opnieuw contract met SLTN Inter Access in het kader van “Ieder kind veilig”

SLTN Inter Access (SLTN) en Jeugdbescherming Amsterdam (Jeugdbescherming) werken al ruim 10 jaar intensief met elkaar samen in het kader van ICT. De missie van Jeugdbescherming is ‘Ieder kind veilig’. Mobiel werken met beveiligde data speelt daarin een belangrijke rol. Dat vraagt om een strakke IT-organisatie die pro-actief meedenkt over de inzet van IT-hulpmiddelen. Ook de komende 9 jaar slaan beide organisaties de handen ineen om dit te realiseren.

 

Mobieler en efficiënter werken

Zorgen dat de werkomgeving van gezinsmanagers steeds mobieler en efficïenter is, zodat ze zoveel mogelijk aandacht kunnen besteden aan het begeleiden van gezinnen: dat is altijd het uitgangspunt geweest van de ICTen innovatiestrategie van Jeugdbescherming. De veiligheid en bescherming van persoonsgegevens heeft daarin altijd de hoogste prioriteit.

 

De afgelopen jaren is het Jeugdbescherming en SLTN gelukt om vanuit die twee principes een werkomgeving in te richten waarin we volledig digitaal kunnen werken. Een belangrijke grote stap daarin was de aanschaf van nieuwe laptops, smartphones en het inrichten van veilige cloud-oplossingen. Meer dan ooit kunnen gezinsmanagers nu overal en altijd bij hun belangrijkste informatie. Dus zeker ook als ze bij de cliënt op bezoek zijn. Samen gezinsplannen opstellen en doornemen, cliënttevredenheidsmetingen doen en het delen van cruciale informatie is altijd mogelijk.

 

Omslag naar één portaal

Natuurlijk hebben we met een nieuw contract ook weer nieuwe ambities. De omslag naar het werken vanuit één geïntegreerd portaal met applicaties en relevante informatie voor de medewerker is er één. Verder zoeken we naar mogelijkheden om met het hoogste veiligheidsniveau te kunnen werken zonder daarbij onnodig te hoeven inloggen in een beveiligde werkomgeving. De weg daar naartoe vraagt de nodige innovaties. Om die te realiseren wordt er een innovatieplatform ingericht met medewerkers van Jeugdbescherming en SLTN.

 

“Wij zijn trots om met een toonaangevende instelling als Jeugdbescherming Amsterdam de doorontwikkeling en innovatie van haar ICT-middelen vorm te geven”, aldus Chris Liebregts, sectordirecteur Zorg van SLTN Inter Access. “ Met dit vernieuwde contract kunnen we onze gezinsmanagers ook de komende jaren voorzien van ICT om aan onze missie te werken,” stelt Irma Stroet, manager bedrijfsvoering van Jeugdbescherming.

 

Social Return

Naast de samenwerking hebben beide leveranciers afgesproken dat SLTN de opleiding van hulphonden door de Stichting Hulphond zal bekostigen gedurende de gehele contractperiode. Deze hulphonden zullen worden ingezet voor de hulp en begeleiding van jongeren met een geestelijke of fysieke zorgvraag. Hiermee draagt SLTN bij aan de social return doelstellingen van Jeugdbescherming, waarin ze van al haar leveranciers verwacht om in ruil voor de samenwerking iets terug te doen voor kinderen in de knel.