Ministerie van OCW en DUO Den Haag gunnen raamovereenkomst voor inhuur van ICT-Professionals aan SLTN

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Den Haag gunnen wederom een raamovereenkomst voor de inhuur van ICT-Professionals aan de samenwerking tussen SLTN en CIMSOLUTIONS, met VKA als onderaannemer.

Naast de gunning aan dit consortium, is de raamovereenkomst aan nog 5 andere partijen gegund.
De raamovereenkomst zal voor alle diensten ingaan op 1 februari 2021 en heeft een looptijd van maximaal vier jaar met een geraamde totale opdrachtwaarde van € 56.700.000,-.

Naast het Bestuursdepartement OCW en DUO Den Haag maken ook de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed, College voor Toetsen en Examens, het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderdeel uit van de raamovereenkomst.

De raamovereenkomst betreft de inhuur van tijdelijke ICT-professionals en betreft onder andere de volgende functies: Informatiearchitecten, Applicatieontwikkelaars, Systeemontwikkelaars, Testmanagers, Applicatiebeheerders, Informatieanalisten, Business Intelligence / Data Analisten, Projectleiders en Projectmanagers.

“Wij zijn zeer verheugd dat wij samen met CIMSOLUTIONS en VKA ook in de komende jaren invulling mogen geven aan het leveren van de beste ICT-professionals voor het ministerie van OCW en DUO Den Haag. Graag blijven we deze organisaties voorzien van hoogopgeleide, kwalitatieve ICT-professionals en laten we onze professionals bijdragen aan hun ICT-projecten. We zijn er trots op dat we de publieke sector met onze expertise verder kunnen helpen”, aldus Eugène Tuijnman, CEO SLTN.