SLTN Inter Access (SLTN) wint Europese openbare aanbesteding Wigo4it voor de levering van Datacenter producten en gerelateerde diensten.

Wigo4it is een coöperatie die in dienst van én samen met de 4 grote gemeenten (de G4) – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – ICT-oplossingen ontwikkelt die maatschappelijke meerwaarde opleveren. Wigo4it heeft een Europese aanbesteding georganiseerd voor het verwerven van een Datacenter inclusief IT-hardware en gerelateerde diensten.

Het doel van deze aanbesteding was o.a. de continuïteit ten behoeve van haar dienstverlening aan de G4 te waarborgen, waarbij de functionaliteit van de bestaande “installed base” van Wigo4it zoveel mogelijk in stand wordt gehouden. Door de aanbesteding aan SLTN te gunnen zal SLTN tevens onderhoud verrichten aan bestaande IT-hardware, vernieuwing en eventuele uitbreiding adviseren en implementeren.

De raamovereenkomst gaat in op 15 januari 2020 en heeft een looptijd van 2 jaar met een mogelijk verlenging van maximaal 1 jaar en 9 maanden. De geschatte omvang bedraagt tussen de 1,5 en 2 miljoen euro per jaar.

“We zijn zeer verheugd dat Wigo4it aan SLTN de gunning van deze raamovereenkomst heeft gegund. Voor SLTN is dit een erkenning voor de manier waarop we al jaren werken; relaties op het gebied van IT zo specifiek mogelijk adviseren en begeleiden waarbij we onze talenten ten volle in kunnen zetten.” aldus Eugene Tuijnman, CEO van SLTN.

 

Over Wigo4it
Wigo4it bouwt samen met gemeenten aan een moderne en betrouwbare informatievoorziening. Wigo4it werkt daarbij als samenwerkingspartner met gemeenten aan innovaties in het sociaal domein. Vanuit een gedeeld belang: een zo goed mogelijke dienstverlening aan de burger.