SLTN Inter Access sluit meerjarige outsourcingsovereenkomst met Vivium Zorggroep.

Met de SLTN-oplossing “Uw Ideale Werkplek” werkt de Vivium medewerker vanaf april 2019 vanuit één portaal die toegang geeft tot applicaties en informatie. Zowel intra- als extramurale gebruikers krijgen deze op maat aangeboden op verschillende devices. Hiermee krijgen zij laagdrempelig en eenvoudig toegang tot de moderne werkomgeving. Medewerkers van Vivium worden hiermee digitaal optimaal ondersteund bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Tevens wordt met de oplossing de veiligheid en betrouwbaarheid van de zorginformatie geborgd.

Mobieler en efficiënter werken
De werkomgeving van zorgverleners dient mobiel, efficiënt en veilig te zijn, zodat zij zich volledig kunnen richten op de cliënten; “Meebewegen met de veranderende wereld”, dat is het uitgangspunt van Vivium. “Wij zijn trots om samen met Vivium de komende jaren de doorontwikkeling van haar ICT-voorzieningen voor medewerkers, ketenpartners en cliënten vorm te mogen geven. SLTN zal hierbij de integratierol vervullen richting diverse technologiepartijen.”, aldus Chris Liebregts, sectordirecteur Zorg van SLTN.
“Met het contracteren van SLTN geeft Vivium nader invulling aan haar SAAS-, IAAS en Outsourcing strategie”, zegt Wilco Westerman, Service Delivery Manager van Vivium.

Omslag naar één portaal
“Uw Ideale Werkplek” biedt een portaal dat altijd en overal met diverse typen apparatuur benaderbaar is zoals tablets, smartphones en notebooks. De uitrol van het portaal gaat gepaard met de introductie van de Microsoft Surfaces voor de eindgebruikers. Het portaal ondersteunt taakgericht werken, van belang om efficiënter te kunnen werken en meer tijd over te houden voor de daadwerkelijke zorg.

Implementatie en adoptie werkplekportaal voor Vivium
Vivium zet innovaties zoals deze in om tot een betere ICT-ondersteuning te komen voor de zorgprofessional. Dat gaat echter niet vanzelf. Om de voordelen van de nieuwe technologie volop te benutten, is het van groot belang aandacht te besteden aan eindgebruikers, zodat deze de nieuwe functionaliteit optimaal kunnen gebruiken binnen het zorgproces. Voor het begeleiden van de organisatie in de adoptie van de nieuwe werkomgeving werkt SLTN nauw samen met een specialist in de langdurige zorg op het gebied van informatieverwerking en zorgprocessen.

 Over Vivium
Vivium Zorggroep is de zorgspecialist in de regio Gooi en Vechtstreek en Amsterdam-Zuid. Met 2800 medewerkers en ruim 1000 vrijwilligers helpt Vivium cliënten om hun eigen leven te blijven leiden, in elke levensfase. Zo gezond, vitaal en zelfstandig mogelijk. Ook ondersteunt Vivium partners en familie indien gewenst.