SLTN medewinnaar megatender ROAD2017

De combinatie Misco Solutions/Telindus, SLTN Inter Access, PQR en Scholten Awater zijn de winnaars geworden van de Rijksoverheid Aanbesteding voor Datacenters 2017 (ROAD2017). Het gaat om het leveren van (datacenter)hardware en ondersteunende diensten aan het ministerie van Veiligheid & Justitie (V&J) en de Tweede Kamer. In totaal gaat het om een geraamde waarde van 130,9 miljoen euro, verdeeld over drie jaar. De raamcontracten zijn te verlengen met een jaar.

ROAD2017 is de tweede aanbesteding die onder verantwoordelijkheid van de Categorie Datacenters uitgevoerd wordt. De aanbesteding is opgedeeld in twee percelen: een voor het ministerie van V&J (veruit de grootste met een geraamde waarde van 128 miljoen euro) en een voor de Tweede Kamer (2,9 miljoen euro).

Beide percelen zijn dus gewonnen door het viertal Misco Solutions/Telindus, PQR, SLTN Inter Access en Scholten Awater. In totaal waren er zeven aanbieders. ROAD2017 vormt de opvolging van twee huidige V&J-raamovereenkomsten die eind april 2017 afliepen.

De gunningen werden toegekend op basis van toetsing op prijs (inkoopkorting) en vier kwaliteitseisen: het borgen van leverbetrouwbaarheid, het borgen van servicebetrouwbaarheid, het toepassen van kennis en het verhogen van de bewustwording op het gebied van sociale voorwaarden bij de deelnemers.

Internationale Sociale Voorwaarden
Betrokken partijen vinden het belangrijk dat er bij de vendoren waarmee zij samenwerken niet alleen aandacht is voor kwaliteit, maar ook voor omstandigheden waaronder de producten geproduceerd worden. Zij zien het dan ook als een goede ontwikkeling dat de Rijksoverheid de Internationale Sociale Voorwaarden meeneemt in het selectieproces.

“SLTN Inter Acces is bijzonder trots op het behalen van dit resultaat. Naast het winnen van diverse openbare aanbestedingen met betrekking tot IT- Professionals is ook het winnen van deze mega tender met betrekking tot Datacenter oplossingen wederom een bevestiging van de kwaliteit en strategie van SLTN.” aldus Eugene Tuijnman, CEO SLTN Inter Access.