SLTN wint openbare aanbesteding ”Hosting, beheer en onderhoud webapplicatie Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)” van de Provincie Noord-Brabant

De Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar omgeving. De BZV is gebaseerd op de denklijn dat ontwikkelruimte verdiend moet worden, maar niet onbegrensd is.

Op 27 juli heeft SLTN de aanbesteding gegund gekregen voor de hosting, aanpassing, beheer en onderhoud van de webapplicatie voor de BZV. SLTN heeft de applicatie al sinds 2016 in beheer. Met deze aanbesteding heeft SLTN daarnaast ook de hosting van de applicatie vanuit de SLTN Private Cloud gegund gekregen. 

Eugene Tuijnman, CEO SLTN; “De verbreding van het diensten pakket is een mooie erkenning van de provincie Noord-Brabant dat #TEAMSLTN haar werk de afgelopen jaren uitstekend heeft uitgevoerd en dat mag blijven doen. We zijn er trots op dat we in toenemende mate een belangrijkere rol krijgen binnen de automatisering van deze organisatie.”

Loes van Erp – Mooren, Beleidsmedewerker BZV; SLTN is al sinds 2016 betrokken bij de BZV. Zij hebben laten zien dat zij een partner zijn met veel kennis en kunde en zijn daarnaast flexibel en meedenkend. Dit straalde ook uit in de aanbesteding wat hen de gunning opleverde.

Over BZV

De Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij (BZV) zet koers naar een landbouw- en voedselsysteem 3.0 met respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier. Veehouders dienen hun veehouderijen en bedrijfsvoering daarom zorgvuldig in te richten en maatregelen te treffen die deze ontwikkeling ondersteunen. 

De BZV applicatie is een instrument dat stuurt en stimuleert dat een veehouderij haar werkzaamheden zorgvuldig uitvoert en registreert. 

De BZV-applicatie berekent aan de hand van een diverse maatregelen een score en bepaalt aan de hand van de score of het bedrijf voldoende zorgvuldig is en voor uitbreiding in aanmerking kan komen.