SLTN wint raamcontract voor ICT-Inhuur ten behoeve van IND/DT&V/COA

SLTN Inter Access (SLTN) wint raamcontract voor ICT-Inhuur ten behoeve van de Immigratie en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer & Vertrek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (IND/DT&V/COA).

SLTN heeft in combinatie met CIMSOLUTIONS en VKA ingeschreven op de aanbesteding voor het tijdelijk ter beschikking stellen van ICT-professionals. SLTN heeft hierbij samen met zeven andere partijen deze prestigieuze opdracht gegund gekregen.

De drie instanties uit de vreemdelingenketen zoeken onder meer ict’ers voor informatieanalyse, projectmanagement, functioneel beheer, technisch ontwerp/applicatieontwikkeling, testmanagement, applicatiebeheer en systeemontwikkeling

24 partijen schreven in op deze aanbesteding waarbij de combinatie met SLTN eindigde op een derde plaats. IND/DT&V/COA waardeerde de aanpak rond schaarste van ICT-professionals, de wijze waarop kennis wordt gedeeld en de manier waarop de combinatie passende kandidaten vindt voor complexe functieprofielen.

De raamovereenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een opdrachtwaarde van circa 32 miljoen euro

“Het feit dat IND/DT&V/COA gekozen heeft voor de combinatie SLTN, CIMSOLUTIONS en VKA bevestigt voor ons dat we gezamenlijk topkwaliteit ICT-professionals kunnen bieden. Voor SLTN, in combinatie met deze partners, en IND/DT&V/COA geeft dit een goede basis voor samenwerking in de toekomst. We zijn enorm trots op dit resultaat” aldus Eugene Tuijnman, CEO SLTN.