SRK Rechtsbijstand sluit contract met SLTN voor volledige IT outsourcing.

SRK Rechtsbijstand sluit contract met SLTN voor volledige IT outsourcing.

Stichting SRK Rechtsbijstand (SRK) levert met deskundige juristen rechtshulp aan de klanten van zes verzekeraars en het assurantie-intermediair. SRK doet dit geheel onafhankelijk en is een van de grootste aanbieders van juridische diensten in Nederland.

In 2015 startte SRK een sourcingsstrategie welke heeft geleid tot een leverancier selectieproces dit jaar. SRK zocht een leverancier met dienstverlening voor werkplekken, kantoorautomatisering en ICT-Infrastructuur. Dit heeft geresulteerd in een contract met SLTN. Het contract behelst een transitie naar Micrsoft Azure, SLTN workspace met Microsoft Cloud en business applicaties alsmede de vernieuwing van de netwerkomgeving naar een Cloud based netwerk. Tijdens de transitie volgt een tranformatie waarin SRK geleidelijk het beheer overdraagt naar de beheerorganisatie van SLTN. SRK kan zich hierdoor volledig richten op haar primaire proces; het verlenen van rechtshulp.

“In het selectieproces hebben wij ons laten begeleiden door Verdonk, Klooster & Associates. Hierdoor hebben wij de beste partner kunnen selecteren op basis van onze vraag en welke past bij onze organisatie. SLTN heeft in het selectietraject goed naar ons geluisterd en hierop haar aanbieding afgestemd. De samenwerking is erg prettig en we kijken uit naar de komende periode” aldus Wouter van Wijk, Directeur Finance en ICT van SRK Rechtsbijstand.

“Wij zijn zeer trots om voor SRK Rechstbijstand een cruciale rol te mogen spelen in het faciliteren van het ICT platform. SRK heeft een bewuste keuze gemaakt om volledig gebruik te maken van Publieke Cloud met Microsoft en SaaS dienstverlening. De keuze van SRK is een bevestiging van onze strategie, ervaring en de goede referenties die we op dit gebied hebben”, aldus Eugene Tuijnman, CEO SLTN Inter Access.  “Wij waarderen het vertrouwen dat SRK in ons heeft om op deze manier een mooie en langdurige samenwerking op te zetten waarbij SLTN SRK ontzorgt op het gebied van ICT”.

Tags: