Zorgorganisatie de Zorgboog besteedt ICT uit aan SLTN Inter Access

Borgen van toekomstvaste ICT-omgeving met de Ideale Zorgwerkplek

Maart 2017, Helmond/Hilversum – Zorgorganisatie de Zorgboog heeft een meerjarige outsourcingovereenkomst getekend met SLTN Inter Access. Binnen deze overeenkomst staat de tevredenheid van de eindgebruikers over de ICT-middelen centraal. SLTN levert binnen deze overeenkomst het nieuwe gebruikersportaal voor alle Zorgboogmedewerkers en de volledige onderliggende ICT-omgeving. Met de Ideale Zorgwerkplek wordt het fundament gelegd voor een flexibele, innovatieve en bedrijfsondersteunende ICT-omgeving voor de Zorgboog. De invoering van het Zorgboog Portaal zorgt ervoor dat medewerkers en vrijwilligers van de Zorgboog op elk moment, veilig toegang hebben tot relevante informatie binnen het zorgproces en onderling met elkaar kunnen communiceren en samenwerken.

 

zorgboog_sltn

Henri Plagge, voorzitter raad van bestuur De Zorgboog en Eugène Tuijnman, CEO SLTN Inter Access.

Samen houden we koers!
De zorg in Nederland verandert constant en daarmee wordt druk gelegd op de partijen die de zorg organiseren en uitvoeren. Dit geldt ook voor de Zorgboog, actief in verschillende zorgdisciplines in de Peelregio. Door constant wijzigende wet- en regelgeving en eisen van verslaglegging en rapportage van verzekeraars wordt van de Zorgboog een steeds hogere mate van flexibiliteit gevraagd. Hierbij speelt ICT een zeer cruciale rol. Als onderdeel van de IV-strategie voorziet de nieuwe ICT-omgeving de Zorgboog in deze flexibiliteit en stelt nieuwe diensten beschikbaar aan de medewerkers. Hierbij staat de beleving van de eindgebruiker van de ICT-diensten centraal. Door middel van een Zorgboog portaal en een Zorgboog App wordt de juiste en relevante informatie toegankelijk gemaakt. Hiernaast ondersteunt de oplossing samenwerking en kennisdeling binnen de organisatie en met ketenpartijen binnen de regio.

“De afgelopen maanden heeft de Zorgboog een uitdagend selectietraject uitgevoerd. Uitdagend omdat aansluiting vinden in de wensen en eisen, die wij als Zorgboog hebben gesteld, niet altijd even gemakkelijk was. Daarnaast hebben we gezocht naar een partij die ook aansluit op onze waarden en normen als zorgorganisatie voor alle generaties.  Wij zijn verheugd een meerjarig contract te sluiten met SLTN Inter Acces omdat wij geloven aansluiting gevonden te hebben in deze waarden en normen maar ook omdat wij geloven in de flexibiliteit en professionaliteit en daarmee de doorontwikkeling van de informatievoorziening binnen de Zorgboog” aldus Arnold van Hunnik, CIO bij de Zorgboog.

Wij zijn er trots op om voor een toonaangevende zorgorganisatie als de Zorgboog een cruciale rol te mogen spelen bij de doorontwikkeling en innovatie van haar ICT-middelen”, aldus Chris Liebregts, sectordirecteur Zorg van SLTN Inter Access.  “De Ideale Zorgwerkplek betreft een 7×24 beheerde private Cloud omgeving waarbij de kosten 100% flexibel zijn en afgestemd op daadwerkelijk verbruik. Hiernaast investeren wij gezamenlijk met de Zorgboog in innovatie en de structurele doorontwikkeling van diensten waarbij de gebruikerservaring centraal wordt gesteld. We laten hiermee de eindgebruikers bepalen hoe ICT hun werk optimaal kan ondersteunen en niet andersom!

Over de Zorgboog
Stichting De Zorgboog staat klaar voor alle generaties in de Peelregio. Jong en oud, kan bij ons terecht voor een breed pakket aan diensten in wonen, welzijn en zorg. Jaarlijks ondersteunen wij met onze 2.200 medewerkers en 1.100 vrijwilligers:
• ruim 2.000 cliënten in de thuissituatie
• ruim 1.000 cliënten met zorg en verblijf
• bijna 10.000 0 tot 4-jarigen en hun gezinnen met jeugdgezondheidszorg
• ruim 1.800 cliënten met kraamzorg
• in Helmond, Gemert-Bakel, Asten, Laarbeek, Someren, Deurne en Geldrop-Mierlo.