Diagnost-IQ en Comicro zijn twee zelfstandige laboratoria voor medische laboratoriumdiagnostiek (klinische chemie c.q. microbiologie) met locaties in Hoorn, Purmerend en Zaandam. Zij kennen hun oorsprong in het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum. Eind 2022 zijn Diagnost-IQ en Comicro op zoek gegaan naar een deskundige...