SLTN krijgt de ICT Inhuur aanbesteding De ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het zelfstandig bestuursorgaan Staatsbosbeheer gegund. SLTN heeft in combinatie met CIMSOLUTIONS en Brunel ingeschreven voor deze aanbesteding. Onder de Ministeries van EZK en LNV vallen...

SLTN heeft de ICT Inhuur raamovereenkomst gegund gekregen. De komende 4 jaar gaat SLTN deze opdrachtgevers van de best passende interim ICT professionals voorzien. SLTN heeft in combinatie met in CIMSOLUTIONS en Brunel de inschijving gedaan. Naast de gunning aan de combinatie CIMSOLUTIONS, SLTN en...