Per 1 juli is SLTN door Microsoft erkend als “Azure Expert MSP”, de wereldwijd hoogst haalbare certificering op het gebied van Azure bij Microsoft! Deze status wordt alleen toegekend aan die partijen die voldoen aan de door Microsoft gestelde hoge eisen qua aantal- en het niveau gecertificeerde...